تاریخچه دانشگاه بامیان:

 تاریخچه دانشگاه بامیان:

دانشگاه بامیان اولین بار درسال 1375 با داشتن دانشکده های زراعت، طب، ساینس، ادبیات آغازبه فعالیت نمود  که درآن 600 نفر دانشجو توسط بیش از 30  تن استاد تدریس می شد. سطح تحصیلی دانشجویان این پوهنتون به سال سوم اواخر سمسترششم رسیده بود که دراثر تحولات  تعطیل شد وتمام اسناد آن طعمه حریق گردید ودانشجویان آن برای همیشه ازامتیاز سه ساله تحصیل شان محروم گردیدند.

مرحله دوم فعالیت این پوهنتون ازماه میزان 1382 به اساس فرمان رییس جمهور کشورجلالتمآب حامد کرزی آغازگردید وبه تاریخ 15 حمل 1383 مجدداً و رسماً درچوکات دودانشکده زراعت وتعلیم وتربیه، گشایش یافت. مقر این پوهنتون درسال 1375 درابتدایی ترین اتاقهای مربوط به حکومت محلی قرارداشت، ازاینکه درجریان تحولات جنگ تخریب شده بود، اعماردوباره آن به شکل پخته دریک بلاک ودردومنزل توسط تیم پی. آر.تی بامیان صورت گرفت

باتوجه به اینکه ساحه ی تعمیر قبلی برای انکشاف، ظرفیت بیشترنداشت، ساحه جدید دانشگاه بامیان که در جنوب  شهر بامیان تاسیس شد.

 در این ساحه، ساختمان دانشکده‌های زراعت و مالداری، تعلیم وتربیه، زمین شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و شرعیات قرار دارد.

پوهنتون بامیان دارای ساختار اداری رییس، معاون علمی، معاون اداری، معاون امور محصلان، روئسای پوهنحی ها، آمراموراستادان، آمرتحقیق، آمرمحصلان، آمرین دیپارتمنت ها  ومدیریت های  دیگر درامور اداری  است.

سیــستم تــحصیلی در این پوهنتون به اساس سیســتم مـعیاری و بــین المــللی کــریدت تـنظیم گــردیده و اولین بارسیستم کردیت درین پوهنتون از سال 1384 تطبیق شده و اولین دور فارغین این پوهنتون در سال 1386در مقطع لسانس  از دو دانشکده تعلیم وتربیه و زراعت بوده و فعلا دانشگاه بامیان دارای هفت دانشکده و 35رشته تحصیلی در مقطع لسانس میباشد. هم اکنون این پوهنتون دارای 142 نفر اعضای کادر علمی می باشد که 9 تن آن از طبقه اناث است. همچنان به تعداد 6298 تن محصیل که 5057 تن محصیل در بخش روزانه و به تعداد 1241 تن  محصیل در بخش شبانه در این پوهنتون مصروف تحصیل اند.

 امروز دانشگاه بامیان در میان موسسات و دانشگاه ها وابسته به تحصیلات عالی کشور از هر حیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره‌ مند است. در واقع اگر متغیرهایی چون تدریس، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، تعدد رشته‌ها و دانشکده‌ها و  معیارهای تعیین اعتبار دهی  را از اهمیت یک دانشگاه برشماریم، بی گمان دانشگاه بامیان را باید مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور دانست.

روسای دانشگاه بامیان از سال 1375 تا کنون

ریاست دانشگاه        دوره ریاست در دانشگاه

محمد کاظیم  تورا      1375-1377

دکتر  سرور مولایی   1383-1384

پوهندوی محمد عارف یوسفی      1385-1389

پوهنمل آدینه   1390-1391

پوهنمل سخیداد سلیم 1391- نیمه 1392

پوهنیار علیاور سیرت        1392-1394

پوهندوی معصومه خاوری 1395 تا  …

 

پوهنحی ها:

1-  پوهنحی تعلیم وتربیه :

پوهنحی تعلیم وتربیه یکی از اولین  پوهنحی های است که در سال 1383 هجری شمسی تأسیس گــردید.

پوهنحی تعلیم وتربیه هم اکنــون مــجموعـــاَ دارای 37 تن کادر علمی در دیپارتمنت های ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، ادبیات پشتو، روانشناسی، پیداگوژی، مدیریت آموزشی، علوم اسلامی، و کمپیتوتر ساینس جذب گردیده است که از آن جمله شش تن در بورسیه های خارج از کشور مصروف تحصیلات ماستری و دکتورا می باشند. از مجموع استادانی که استخدام گردیده، 33 تن ذکور و 4 تن از قشر اناث می باشد. همچنان از نگاه رتب علمی؛ از جمع 37 تن کادر علمی، 3 تن پوهنمل، 15 تن پوهنیار، 17 تن پوهیالی و 2 تن نامزد پوهیالی می باشند.

پوهنحی تعلیم وتربیه  فعلا دارای  948 تن مــحصل بوده کــه 336 تـن آن از طــبقه اناث 612 تن آنرا طبقه ذکــود تشکیل میدهد که در سمــستر های مختلف و اوقات قبل از ظهر و بعداز ظهر درآن مــصروف ادامــۀ تـحصیل خویــش هـــستند، درین پوهنحی 3 تن کارمند در بخش  های تدریسی و خدماتی مصروف اند. سیــستم تــحصیلی در این پوهنحی به اساس سیســتم مـعیاری و بــین المــللی کــریدت تـنظیم گــردیده و اولین سیستم تحصیلی کردیت درین پوهنحی از سال 1384 تطبیق گردیده است.

2-  پوهنحی زراعت:  

این پوهنحی نیزازنخستین پوهنحی های پوهنتون بامیان است که ازسال 1375 در دور اول و از سال 1383 در دور دوم به بعد درچوکات پوهنتون بامیان فعالیت دارد ودارای دیپارتمنت های اگرانومی، باغداری، علوم حیوانی، اقتصاد زراعتی، جنگلات و منابع طبیعی، خاکشناسی و آبیاری و پاراکلینیک می باشد. پوهنحی زراعت ومالداری ازسال 1386 الی 1394 (9 دور) محصل به مقطع لیسانس فارغ التحصیل داده است این پوهنحی درحال حاضر دارای 843 نفر محصل بوده که تعداد (721) نفر پسران و (122) نفر آنرا دختران تشکیل می دهند. تعداد استادان این پوهنحی که تا به حال استخدام گردیده به 35 تن می رسد. از جمع 35 تن کادر علمی، 32 تن را ذکور و 2 تن دیگر را اناث تشکیل می دهد. از نگاه رتب علمی، پوهنحی زراعت و مالداری پوهنتون بامیان، 17 تن پوهنیار، 17 تن پوهیالی و 1 تن نامزد پوهیالی را شامل می گردد.

3-  پوهنحی علوم اجتماعی :

این پوهنحی فعالیت رسمی خویش رادرسال 1390 آغازنموده است ودارای دیپارتمنت های جامعه شناسی، تاریخ ، باستان شناسی، توریزم وفلسفه می باشد . دیپارتمنت های جامعه شناسی وتاریخ قبل ازتشکیل این پوهنحی درچوکات پوهنحی تعلیم تربیه فعالیت می نمود واینک به لحاظ ارتباط رشتوی به پوهنحی علوم اجتماعی ملحق شده است واین پوهنحی هم اکنون دارای22 عضو کادر علمی بوده که همه آن از قشر ذکور می باشد. از مجموع 22 تن کادر علمی استخدام شده، 7 تن پوهنیار، 13 تن پوهیالی، 1 نفر نامزد پوهنیار، 2 نفر نامزد پوهیالی می باشد. طبق تشکيل سال ۱۳۹۵پوهنحي علوم اجتماعي داراي يک نفرمديرتدريسي ٬ يک نفر مدير اجراييه ويک نفرخانه سامان و دو نفر گارد وداراي (1150) نفر محصل(847نفر ذکورو303 اناث تشکيل ميدهد). این پوهنحی از سال تاسیس تا اکنون از دیپارتمنت جامعه شناسی و تاریخ 5 دور فارغ التحصیل دارند و دیپارتمنت فلسفه و باستان شناسی و توریزم هر کدام دو دور فارغ داده است.

4-  پوهنحی زمین شناسی:

پوهنحی زمین شناسی  به صورت یک دبپارتمنت در سال 1383 درچوکات پوهنحی زراعت ایجاد شد. که بعداً در سال 1388 پوهنحی زمین شناسی با دیپارتمنت ها ی جیولوجی، جغرافیه واستخراج معدن،جیودوزی و انجینیری محیط زیست،ایجاد گردید. هم اکنون این پوهنحی وداراي (717) نفر محصل( 637نفر ذکورو80 اناث تشکيل ميدهد). همچنان دارای13تن کادر علمی رسمی و همه از قشر ذکور می باشد می باشد. از مجموع 13 تن کادر علمی جذب شده،1 نفر پوهنمل 2 تن پوهنیار، 6 تن پوهیالی و 4 تن نامزد پوهیالی می باشد.

5-  پوهنحی اقتصاد:

پوهنحی اقتصاد در سال 1392 شامل چهار دیپارتمنت: بانکداری و تجارت، اداره و مدیریت، احصاییه و کمپیوتر، و اقتصاد ملی؛ رسما آغاز به فعالیت نمود. این پوهنحی دارای 12 تن کادر علمی بوده که همه از قشر ذکور می باشد از جمع 12 تن کادر علمی، 9 تن دارای رتبه علمی پوهیالی و 3 تن دیگر نامزد پوهیالی می باشد، این پوهنحی دارای (  567 ) محصل در حال تحصیل داشته که ( 516 ) از طبقه ذکور (( 51 ) از قشر اناث می باشد.که اولین دور فراغت دیپارتمنت های فوق الذکر این پوهنحی در سال 1395 می باشد.

6-  پوهنحی علوم طبیعی:

دیپارتمنت های متعلق به پوهنحی علوم طبیعی قبلا در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه فعال بود. از سال 1393 بنا بر پیشنهاد پوهنتون بامیان، دیپارتمنت های فزیک، ریاضی، کیمیا، و بیولوژی از چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه مجزا گردیده و تحت عنوان پوهنحی علوم طبیعی به ادامه فعالیت پرداخته است. این پوهنحی توانسته است تا به حال 23  تن کادر علمی را  استخدام نماید که از آن جمله 3 تن از طبقه نسوان می باشد، از مجموع 23 تن کادر علمی، 1تن پوهندوی3 تن پوهنمل، 8 تن پوهنیار، 11تن پوهیالی می باشند. این پوهنحی 833 تن محصیل دارد. که ( 634 )  تن محصیل ذکور و (199) از قشر اناث می باشد. که اولین دور فارغین آن از دیپارتمنت ریاضی و کیمیا در سال 1386 بود.

7-  پوهنحی شرعیات:

پوهنحی شرعیات به اساس پیشنهاد پوهنتون بامیان جدیدآً در سال 1395 با دو دیپارتمنت( فقه جعفری و تعلیمات اسلامی) با حکم فوق العاده ریس جمهور کشور جلالتمآب محمد اشرف غنی  با تمام تشکیلات اداری و کادری  خود در چوکات این پوهنتون  ایجاد و منظور گردیده است. پوهنحی شرعیات پوهنتون بامیان شامل پروسه امتحان  ملی کانکور سال 1396 گردیده و برای اولین  بار در سال 1396در دو دیپارتمنت ( فقه جعفری و تعلیمات اسلامی) محصل می پذیرد.

( ساختار تشکیلاتی و برنامه های علمی این پوهنحی در فرصت های نزدیک اعلان می گردد)

در بخش زیرساخت ها:

پوهنتون بامیان دارای یک تعمیر لیلیه اناث به ظرفیت 120 نفر محصل می باشد که هم اکنون مورد استفاده است وتعمیر لیلیه ی ذکورآن به ظرفیت 360 نفر محصل که  به بهره برداری سپرده شده است و دو لیلیه دیگر برای طبقه نسوان در نظر گرفته شده است  که کار اعمار آن  در  اواخر سال 1395شروع شده است.

 پوهنتون بامیان دارای شش تعمیر تدریسی ویک تعمیر اداری و همچنان دارای اطاقای مخصوص لابراتوارها دربخش رشته های کیمیا، فزیک، بیولوژی، خاکشناسی، علوم حیوانی، نباتات، جیولوجی و جغرافیه است.