بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ - ۱۱:۳۸
Background image

اعلان بست کادر علمی پوهنتون بامیان !

  پوهنتون بامیان برای بار اول در سال ۱۴۰۳هـ.ش در رشته های ذيل به سويه دکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی ضرورت دارد.
پوهنځی  اقتصاد   ؛
•    ديپارتمنت اداره و تجارت (۱) بست .
پوهنځی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان بست کادر علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار دوم در سال ۱۴۰۳هـ.ش در رشته ذيل به سويه دکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی ضرورت دارد.

پوهنځی علوم اجتماعی؛
•    ديپارتمنت جامعه شناسی (۱) بست.

داوطلبان می . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۲:۲۱
Background image

اعلان بست کادر علمی پوهنتون بامیان!

پوهنتون بامیان بار مجدد در سال ۱۴۰۲هـ.ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و ایسانس به کادر علمی ضرورت دارد.
پوهنځی علوم اجتماعی   ؛
•    ديپارتمنت تاریخ  (۱) بست.
داوطلبان می توانند به . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۱۲:۵۳
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار اول در سال ۱۴۰۲ هـ ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی زمین شناسی: 
 ديپارتمنت جیولوجی (۱) بست. 

متقاضيان از تاریخ . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۱۱:۵۲
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار مجدد در سال ۱۴۰۲ هـ ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی زراعت: 
 ديپارتمنت علوم حیوانی (۲) بست. 

متقاضيان از . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۱:۱۱
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار اول در سال ۱۴۰۲ هـ ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی اقتصاد:
ديپارتمنت بانکداری و تجارت (۱) بست. 

متقاضيان از . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۱:۹
Background image

اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار مجدد در سال ۱۴۰۲ هـ ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی شرعیات:
ديپارتمنت تعلیمات اسلامی (دربخش ثقافت اسلامی) . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۱۴:۲۴
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار اول در سال ۱۴۰۲هـ ش  دررشته ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی اقتصاد :
دیپارتمنت اداره و تجارت (۱) بست. 

متقاضیان از . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۱۰:۱۳
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

 پوهنتون بامیان برای بار دوم در سال ۱۴۰۲هـ ش  در رشته ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی زراعت :
دیپارتمنت حفاظه نباتات (۱) بست. 

متقاضیان از تاریخ . . .

Pagination