بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۳ - ۱۶:۰
Background image

اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان برای بار اول درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.
پوهنځی: زمین شناسی  
   ديپارتمنت: جغرافیه (۱) بست.
پوهنځی: زراعت 
  . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ - ۹:۴۸
Background image

اعلان بست هاي کادری علمی پوهنتون بامیان!

پوهنتون بامیان برای بار (دوم) درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم وتربیه:
ديپارتمنت  مدیریت آموزشی (۱) بست.
ديپارت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۴:۵
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار ( مجدد) درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم و تربیه: 
ديپارتمنت زبان انگلیسی (۱) بست.

متق . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۴:۲
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

 پوهنتون بامیان برای بار ( مجدد) درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم و تربیه : 
ديپارتمنت آموزش کمپیوتر         (۱ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۳:۵۷
Background image

اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

پوهنتون بامیان برای بار ( مجدد) درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم و تربیه : 
ديپارتمنت آموزش کمپیوتر         (۱) . . .