تاریخچه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان

تاریخچه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان

با توجه به اهمیت فوق العاده که ولایت بامیان در بخش ‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی دارد، با صلاح دید وزارت تحصیلات عالی برای تربیه و پرورش کادرهای مسلکی در سطح ملی و بین المللی با درخواست پوهنتون بامیان برای ایجاد پوهنځی مستقل تحت نام پوهنځی علوم اجتماعی در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی کشور، بر اساس حکم شماره 3325/4247 مورخ 1/12/1388 مقام وزارت و مکتوب شماره 1042/1372 مورخ 3/12/1388 آمریت دیپارتمنت علوم دینی و تقنینی ریاست انسجام منطور شدند و دارای چهار دیپارتمنت (باستان‌شناسی، تاریخ، فلسفه و توریزم) می‌باشد و همچنین دیپارتمنت جامعه شناسی قبلا در قالب پوهنځی تعلیم و تربیه فعالیت داشته و با فعال شدن پوهنځی علوم اجتماعی، دیپارتمنت جامعه شناسی به این پوهنحی انتقال یافته و فعلا پوهنځی علوم اجتماعی دارای پنج دیپاتمنت است که در حال حاضر این پوهنځی دارای 25 عضو هیات علمی در پنج دیپارتمنت با درجه تحصیلی لیسانس، ماستر و دکتور است که مصروف تدریس در این پوهنځی هستند. این پوهنځی برای بهبود و دسترسی محصلین به منابع و مواد‌های درسی در هر دیپارتمنت کتابخانه‌های مرتبط به رشته های تخصصی و عمومی ایجاد نموده اند. مدت بیشتر از یک دهه است که کادر‌های جوان و مسلکی را برای جامعه و کشور افغانستان تربیه و تقدیم نموده است.

معرفی و پیام رئیس پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان

محترم محمدعلی امینی فرزند محمدامین ماستر رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران و استاد برحال دیپارتمنت توریزم ، بتاریخ   22 / 03 /1444 به حیث رئیس پوهنځی علوم اجتماعی تقرر حاصل نموده‌ام و پروردگار را سپاس می گویم و افتخار می کنم که توفیق ریاست پوهنځی‌‌ای را به عهده دارم که با بیش از یک دهه سابقه درخشان در عرصه‌ی علم و خرد‌ورزی، همواره دارای جایگاهی ممتاز و برجسته در آموزش عالی کشور بوده است. ریاست پوهنځی علوم اجتماعی، خود را متعهد می داند که در حفظ و ارتقا این امانت بزرگ، نهایت کوشش و توان خود را بکار گرفته و امید‌وار است در این مسیر، مشمول فضل و تایید الهی قرار گیرد.

معرفی دیپارتمنت جامعه شناسی

دیپارتمنت جامعه شناسی بر اساس حکم نمبر ( 3452/3488) مورخ 15/11/1385 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در قالب دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بامیان، در چارچوب نظام تحصیلات عالی کشور ایجاد گردید و سپس با ایجاد دانشکده علوم اجتماعی در سال 1388 شامل این دانشکده گردید. این دیپارتمنت با داشتن کدرهای متخصص و ورزیده  مسایل و موضوعات مختلف جامعه را با رویکرد تحلیلی و تحقیقی بررسی نموده، فعالیت های تدریسی نظری و کار ساحوی را شامل میگردد. نصاب تحصیلی این دیپارتمنت با تمرکز بر بازار کار و نیازمندیهای جامعه طراحی گردیده است.

 پوهنځی علوم اجتماعی 
جدول اعضای کادر علمی دیپارتمنت جامعه شناسی
شماره  شهرت جنسیت  درجه تحصیل  وظیفه  شماره تلفون Email  لینک مقالات
1 پوهنیار محمد تقی تقدسی مرد  ماستر  آمر دیپارتمنت  778322199 m.ttaqaddausi@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
2 پوهنیار محمد رسول کریمی مرد محصل مقطع دکترا کشور ایران  استاد  777713843 mr.karimi07@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
3 پوهنمل رمضان احمدی مرد محصل مقطع دکترا کشور ترکیه  استاد  779524902 Ramazan.ahmadi230@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
4 پوهنمل محمد رضا اکبری مرد ماستر  استاد  774200174 rezaakbari3050@yahoo.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
5 پوهندوی محمد رضا ابراهیم مرد ماستر  استاد  770004321 rezaibrahim.ibrahimi@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
6 پوهنیار محمد فاضل اکبری مرد ماستر  استاد  764000295 fazil.akbary@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

معرفی دیپارتمنت تاریخ

ديپارتمنت تاريخ طي مکتوب 861 مورخ 28/11/1385 در چوکات دانشکده تعليم وتربيه دانشگاه باميان از طرف وزارت تحصيلات عالي افغانستان منظور گرديده است. از سال 1386 بدين سو به فعاليت هاي علمي و تحقيقي خويش پرداخته و کوشيده است تا با تحمل مشکلات و نا بساماني ها در ارتقاء ظرفيت تحصيلي و بلند بردن توانمندي هاي علمي نسل جوان تلاش نماید. در سال 1390 پوهنحی علوم اجتماعی از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور گردید، دیپارتمنت تاریخ در چوکات این پوهنحی فعالیت های خویش را ادامه داده و تا هنوز سیزده دور فارغ التحصیل از این دیپارتمنت تقدیم جامعه گردیده است.

 پوهنځی علوم اجتماعی 
جدول اعضای کادر علمی  دیپارتمنت جامعه شناسی
شماره  شهرت جنسیت  درجه تحصیل  وظیفه  شماره تلفون Email  لینک مقالات
1 پوهندوی شیر علی صمیمی مرد  ماستر  آمردیپارتمنت  776133050 a.alisamimi.s7@gmai.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
2 پوهنیار محمد جواد نظری مرد  ماستر  معاون پوهنحی  773452536 jawad.nazari25@yahoo.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
3 پوهندوی علی جمعه همدرد مرد دکتر  استاد  777743534 Joma.hamdard@yahoo.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
4 پوهنیار محمد بشیر الهام مرد  ماستر  استاد  772141555 mbe.merzai@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
5 پوهنمل محمد ملا سالنگی مرد  محصل مقطع دکترا کشور هندوستان  استاد  767143268 mfrotansalangi@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
6 پوهنیار محمد اسحق ابراهیمی مرد  محصل مقطع دکترا کشور روسیه استاد  774202029 eshaq.ebrahimi@yahoo.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

معرفی دیپارتمنت فلسفه

دیپارتمنت فلسفه یک دیپارتمنت رسمی آموزشی براساس حکم شماره ( 4247/3325) مورخ 1388/12/1 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در قالب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بامیان در چارچوب نظام تحصیلات عالی کشور جمهوری اسلامی افغانستان،ایجاد گردیده است که این دپارتمنت دارای دیدگاه، مأموریت، اهداف آموزشی و دیگر ارکان لازمه یک‌رشته اکادمیک و قابل تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی در کشور است. دیپارتمنت فلسفه با داشتن ۴ عضوکادرعلمی از تاریخ ایجاد تاکنون چندین دور دانشجویان را از دوره لیسانس فارغ داده است، این دیپارتمنت تا مقطع لیسانس امر آموزش فلسفه را عهده‌دار می‌باشد، مواد و محتوای درسی این مقطع تحصیلی را با توجه به استانداردهای پوهنتون های بین الملی ماده‌بندی کرده است که سرجمع واحدهای این مقطع تحصیلی  (۱۴۰) واحد در نظر گرفته‌شده است که از آن میان ( ۷۱) واحد آن تخصصی، (۲۵) واحد اساسی، (۲) واحد اختیاری، ( ۳۶)واحد همه‌شمول و (۶) واحد منو گراف می‌باشد.

 پوهنځی علوم اجتماعی 
جدول اعضای کادر علمی دیپارتمنت فلسفه
شماره  شهرت جنسیت  درجه تحصیل  وظیفه  شماره تلفون Email  لینک مقالات
1 پوهنیار عبدالصمد حکمت مرد  ماستر  آمر دیپارتمنت  796462664 samadhekmat9@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
2 پوهنیار محمد ضیا روشنگر مرد  ماستر  استاد  776807564 ziaroshangar87@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
3 پوهنیار محمد هادی باهنر مرد  محصل مقطع ماستر کشور ایران  استاد  786401992 hadibahunar2007@yahoo.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
4 پوهنیار خلیل الله فرزام مرد  ماستر  استاد  772364116 khalilfarzam@yahoo.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

معرفی دیپارتمنت باستان

دیپارتمنت باستان شناسی در سال ۱۳۹۰ هـ.ش در چارچوب پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان بخاطر موجودیت آثار باستانی و تاریخی بخصوص آثار باستانی که ثبت یونسکو است، تأسیس گردید. این دیپارتمنت از سال ۱۳۹۳ الی اکنون ۲۹۵ تن را فارغ التحصیل نموده است وفعلا دارای چهار استاد رسمی، دو تن استاد قرار دادی، ۱۱۸محصل و یک کتابخانه می باشد. این دیپارتنت با پوهنتون های  فلورانس و اسپینوزوا ایتالیا موافقت نامه همکاری امضا نموده و با اکادمی دونگهوانگ کشور چین در تحقیقات باستان شناسی همکاری دارد؛ علاوه بر آن دیپارتمنت باستان شناسی با یونسکو، انستیتیوت باستان شناسی افغانستان، موزیم ملی روابط کاری و مسلکی دارد.

 پوهنځی علوم اجتماعی 
جدول اعضای کادر علمی دیپارتمنت باستان شناسی
شماره  شهرت جنسیت  درجه تحصیل  وظیفه  شماره تلفون Email  لینک مقالات
1 پوهنیار سید هادی هدایت مرد  ماستر  آمر دیپارتمنت   770004321 hadihedaiat@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
2 پوهنیار محمد یاسر شهروند مرد  ماستر  استاد  771442020 yasiryasa4@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
3 نامزد پوهنیار سیدعلی رضا مشفق مرد  نامزد پوهنیار  استاد  777784278 mushfiqa351@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید

معرفی دیپارتمنت توریزم

با توجه به اهمیت فوق العاده اجتماعی, فرهنگی و مهم‌تر از همه اقتصادی توریزم, این دیپارتمنت با هدف تربیه وپرورش کادرهای ملی باموثریت وکارآیی بالا، بر اساس حکم شماره (3325/4247) مورخ 1/12/1388مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در قالب دانشکده علوم اجتماعی پوهنتون بامیان، ایجاد گردیده است. اعضای علمی این دیپارتمنت متعهد به اجرای برنامه های استراتژیک انکشاف و توسعه تحصیلات عالی در سطوح ملی و بین المللی بوده و درتلاش کانالیزه کردن فعالیت های خویش در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی با درنظرداشت ویژگی ها و ضرورت های محلی میباشد. انکشاف و پیشرفت علمی و تحصیلی این نهاد تحصیلی بر مبنای اولویت ها, ارزش ها و معیارهای استراتژیک ملی  انکشاف و توسعه تحصیلات عالی ارزیابی و بررسی می گردد.

پوهنځی علوم اجتماعی 
جدول اعضای کادر علمی دیپارتمنت توریزم
شماره  شهرت  جنسیت  درجه تحصیل  وظیفه  شماره تلفون Email  لینک مقالات
1 پوهنیار محمد علی امینی مرد  ماستر  رئیس پوهنحی  775644412 moaliamini@1368.gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید
2 نامزد پوهنیار علی رضا امینی مرد  لیسانس  استاد  770778168 zarintaheri1399@gmail.com برای دیدن مقالات اینجا کلیک کنید