اعلان بست کادری علمی پوهنتون بامیان !

bu_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۴:۵
Bamyan

Publish Date

Closing Date

پوهنتون بامیان برای بار ( مجدد) درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم و تربیه: 
ديپارتمنت زبان انگلیسی (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۲۷/۵/۱۴۴۴هـ ق الی ۶/۶/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.