ورکشاپ آموزشی روش تحقیق(پروپوزال نویسی تحقیق، روش نگارش تحقیق، روش نگارش آثار علمی تالیف و ترجمه و روش تحلیل آمار) در پوهنتون بامیان برگزار گردید؛

bu_admin
‌Bamyan

Event dates

Event dates -

ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه در همکاری با پوهنتون بامیان ورکشاپ آموزشی روش تحقیق را برای مدت سه روز برگزار نموده که اشتراک کننده های این برنامه؛ استادان موسسات تحصیلات عالی میدان وردک، غور، دایکندی و پوهنتون های غزنی، تخنیکی غزنی و بامیان می باشد.

محفل به مناسبت افتتاح برنامه متذکره با حضور داشت محترم دکتور حمیدالله مزمل رئیس تحقیق، تألیف و ترجمه، محترم الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس و معاونین پوهنتون بامیان، مسئولین بعضی ادارات بامیان و استادان پوهنتون ها برگزار گردید.

محترم الحاج مفتی حضرت محمد برهانی در سخنان افتتاحیه خویش تشریف آوری هیئت محترم وزارت و استادان پوهنتون های ذکر شده را خیر مقدم گفته و در رابطه به اهمیت تحقیق از منظر دینی صحبت نمود.

محترم دکتور حمیدالله مزمل نیز به ایراد سخن پرداخته و آجندای برنامه را تشریح نمود، رئیس تحقیق، تألیف و ترجمه در رابطه به مسئولیت های استادان در زمینه تحقیق صحبت های مفصل ارائه کردند. ایشان از استادان و مسئولین پوهنتون ها خواستند که با درک مسئولیت ها در زمینه رشد و توسعه تحقیق سعی فراوان به خرچ دهند.

محترم پوهنمل محمدعثمان څولیزی معاون علمی پوهنتون بامیان در رابطه به ضرورت و اهمیت تحقیق صحبت نموده و محترم پوهنوال محمدالله معتمد آمر تحقیق پوهنتون بامیان نیز در رابطه به اهمیت تحقیق، مشکلات و پیشنهادات این آمریت صحبت داشتند.

محفل با دعائیه خیر توسط دکتور احمد ادریس حبیبی رئیس پوهنځی شرعیات خاتمه یافت.

قابل یادآوری است که این برنامه به مدت سه روز دوام داشته و 70 تن از استادان پوهنتون های فوق شامل برنامه می باشد.

More events

Thu, Sep 21 2023 8:57 AM
Background image

تدویر کنفرانس علمی- تحقیقی ( علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر) در پوهنتون بامیان

کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 سنبه سال روان با حضور الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان، معاونان پوهنتون، الحاج . . .

Tue, Sep 19 2023 2:42 PM
Background image

گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و . . .

Sun, Sep 17 2023 3:35 PM
Background image

فراغت 146 تن محصلان پوهنحی‏های مختلفه از برنامه‏های آموزشی کوتاه مدت

فراغت 146 تن محصلان پوهنځی‏ های مختلفه از برنامه‏ های آموزشی کوتاه مدت؛
برنامه ‏های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بامیان برای محصلان پوهنځی‏ . . .