تدویر ورکشاپ تضمین کیفیت

bu_admin
بامیان

Event dates

Event dates -

پوهنتون بامیان درتاریخ16/3/1402 هجری شمسی به مدت یک روز ورکشاپ آموزشی تضمین کیفیت را تحت عنوان(راهنمای پنل های مرور دوره یی برنامه های علمی ) تحت نظرمحترم پوهنمل محمدعثمان څولیزی معاون علمی پوهنتون واشتراک روسای پوهنحی های هفتگانه، آمرین دیپارتمنت های که مورد مروردوره یی قرار دارد، تمام اعضای کمیته های موسساتی تضمین کیفیت، محصلان،واعضای پنل های مرور دوره یی برنامه های علمی دایر گردید.

ابتدا محترم محمدعثمان څولیزی معاون علمی این پوهنتون ورکشاپ راآغاز نموده ودر مورد اهمیت وضرورت مرور دوره یی برنامه های علمی صحبت کرد.

در ادامه محترم دکتور دولت شاه پویش ومحترم دکتور زین الله حازم ترینران این ورکشاپ برنامه را ادامه داده در مورد اهمیت مرور دوره یی برنامه های علمی، روش تهیه گزارش، مصاحبه با محصلان، مصاحبه بافارغان، مصاحبه با کارفرمایان، بر جسته سازی نقاط ضعف وقوت برنامه، آمار مشخص ومستند از فارغان، آمار از جذب فارغان آن برنامه در بازار کار، ودر نهایت نهای سازی گزارشی که از سوی دیپاتمنت تهیه شده ودر دسترس پنل مرور دوره یی قرار داده میشود به تفصیل صحبت نموده و درپایان این بخش به سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارائه نمود.

وبه تعقیب آن روش کار را برای مرور گزارش ومستندسازی آن از سویی پنل مرور دوره به تمام اعضای پنل های مرور دوره یی برنامه های علمی به تفصیل توضیح دادند که چگونه باید گزارش مرور شود ودر مورد چالش ها و فرصت های که فرا راه دیپارتمنت ها می باشد مورد و اکاوی قرار بگیرد وچگونه این چالش ها را باید به فرصت ها بدل نمود و در آخر این بخش نیز به سوالات اشتراک کننده گان توسط ترینران محترم پاسخ ارائه شد.

34.826381012526, 67.835925668789

More events

Mon, Mar 25 2024 9:14 AM
Background image

Bamyan university 2023 top researchers

جلسه امروزی مورخ 2/1/1403 ه ش روز پنج شنبه ساعت 10:30قبل از ظهر 
آجنداء جلسه:
محققین برتر سال ۱۴۰۲ ‍پوهنتون بامیان 
د بامیان پوهنتون  د ۱۴۰۲ کال مخکښ څيړونکي 
Bamyan university 2023 top . . .

Mon, Feb 26 2024 12:25 PM
Background image

برگزاری ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن در مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان

هدف ورکشاپ: آشنایی کارمندان اداری با مهارت‌های اساسی دفتر داری.
مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان، طبق پلان کاری خویش، ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن  را به هدف . . .

Thu, Feb 08 2024 2:04 PM
Background image

ورکشاپ چهار روزه رهبری پیشرفته پوهنتون(Advanced University Leadership workshop) در پوهنتون بامیان پایان یافت

این ورکشاپ به هدف ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی هیئت رهبری پوهنتون بامیان و رؤسای پوهنځی‌های این پوهنتون از تاریخ 1402/11/15 الی 1402/11/18 به همکاری محترم پوهندوی دکتر دولت شاه پویش در مرکز . . .