بیوگرافی رئیس پوهنتون بامیان

بیوگرافی رئیس پوهنتون بامیان

 اسم: حضرت محمد

تخلص: برهاني

سال تولد: ۱۳۵۰

رتبه علمی: پوهیالی

درجه تحصیل: لسانس

سکونت اصلی: میدان وردګ

سکونت فعلی: کابل

شماره تماس: 0774528695

ادرس الکترونیکی:        

 

تجارب کاری:

  • در حال حاضر رئیس پوهنتون بامیان
  • رئیس پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
  •  آمریت خدمات محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل

تحصیلات:

تخصص فی الفقه والقضاء

 

آثار و مقالات علمی:

  • احکام المساقات و المزراعة
  • اخلاق اسلامي