تدویر ورکشاپ تضمین کیفیت در پوهنتون بامیان

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

پوهنتون بامیان از تاریخ 22/11/1401الی 23/11/1401 هجری شمسی به مدت دو روز ورکشاپ آموزشی تضمین کیفیت را تحت عنوان(تشریح چک لیست دور سوم اعتبار دهی) در هدایت و همکاری معاونیت امور علمی و اشتراک معاونین پوهنتون، روسای پوهنځی‌های هفتگانه، آمرین دیپارتمنت‌ها، اعضای کمیته‌های موسساتی تضمین کیفیت وسایر کمیته‌های موجود در این پوهنتون،آمریت تحقیقات علمی، مدیریت عمومی آی تی ومدیریت عمومی کتاب خانه؛ در تالار پوهنځی زراعت برگزار گردید.

در این ورکشاپ معیارهای  اصلی همراه با تمام ضمایم آن برای اشتراک‌کنندگان توسط  پوهنمل دکتر زین الله حازم استاد پوهنځی زراعت ارائه و تفسیر گردید.

در ختم برنامه، مفتی حضرت محمد برهانی ضمن تقدیر و تشکر از ترینرمحترم و اشتراک کنندگان این ورکشاپ واستماع مشکلات وچالش های فرا راه  استادان در راستای تحقیق ونبود امکانات لازم در این پوهنتون؛ از همه اشتراک کننده گان خواست تا به این پوهنتون به عنوان یک نهاد وسرمایه ملی نگرسته ودر راستای رشد وشگوفای نسل فرا وآینده بهتر تلاش ورزدتا باشدکه پوهنتون بامیان یک گام مثبت جهت رسیدن به اکمال دوره اعتباردهی خویش بر دارد.

در اخیر، تصدیق‌نامه‌های که از سوی ریاست پوهنتون برای ارائه کنند‌گان و اشتراک‌کنندگان برنامه در نظر گرفته شده بود، برایشان تفویض گردید

More events

Tue, Jun 06 2023 1:46 PM
Background image

تدویر ورکشاپ تضمین کیفیت

پوهنتون بامیان درتاریخ16/3/1402 هجری شمسی به مدت یک روز ورکشاپ آموزشی تضمین کیفیت را تحت عنوان(راهنمای پنل های مرور دوره یی برنامه های علمی ) تحت نظرمحترم پوهنمل محمدعثمان څولیزی معاون . . .

Thu, May 18 2023 9:34 AM
Background image

گزارش سیر¬علمی محصلین سال چهارم پوهنځی زراعت مورخ 27 ثور 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی، باغداری، جنگلات و منابع طبیعی و اقتصاد- توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای انجینیر برین آمرمنابع آب ریاست . . .

Mon, May 08 2023 2:45 PM
Background image

گزارش سیر علمی محصلین صنف سوم دیپارتمنت باستان شناسی پوهنتون بامیان روز پنجشبنه مورخ ۱۴/۲/۱۴۰۲

محصلین صنف سوم دیپارتمنت باستان شناسی پوهنتون بامیان بخاطر یادگیری و آموزش بهتر و مسلکی رشته باستان شناسی از «قلعه تاریخی ضحاک» در شرق بامیان بتاریخ ۱۴/۲/۱۴۰۲  بازدید بعمل اوردند. . . .