تدویر ورکشاپ تضمین کیفیت در پوهنتون بامیان

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

پوهنتون بامیان از تاریخ 22/11/1401الی 23/11/1401 هجری شمسی به مدت دو روز ورکشاپ آموزشی تضمین کیفیت را تحت عنوان(تشریح چک لیست دور سوم اعتبار دهی) در هدایت و همکاری معاونیت امور علمی و اشتراک معاونین پوهنتون، روسای پوهنځی‌های هفتگانه، آمرین دیپارتمنت‌ها، اعضای کمیته‌های موسساتی تضمین کیفیت وسایر کمیته‌های موجود در این پوهنتون،آمریت تحقیقات علمی، مدیریت عمومی آی تی ومدیریت عمومی کتاب خانه؛ در تالار پوهنځی زراعت برگزار گردید.

در این ورکشاپ معیارهای  اصلی همراه با تمام ضمایم آن برای اشتراک‌کنندگان توسط  پوهنمل دکتر زین الله حازم استاد پوهنځی زراعت ارائه و تفسیر گردید.

در ختم برنامه، مفتی حضرت محمد برهانی ضمن تقدیر و تشکر از ترینرمحترم و اشتراک کنندگان این ورکشاپ واستماع مشکلات وچالش های فرا راه  استادان در راستای تحقیق ونبود امکانات لازم در این پوهنتون؛ از همه اشتراک کننده گان خواست تا به این پوهنتون به عنوان یک نهاد وسرمایه ملی نگرسته ودر راستای رشد وشگوفای نسل فرا وآینده بهتر تلاش ورزدتا باشدکه پوهنتون بامیان یک گام مثبت جهت رسیدن به اکمال دوره اعتباردهی خویش بر دارد.

در اخیر، تصدیق‌نامه‌های که از سوی ریاست پوهنتون برای ارائه کنند‌گان و اشتراک‌کنندگان برنامه در نظر گرفته شده بود، برایشان تفویض گردید

More events

Mon, May 27 2024 9:45 AM
Background image

سنگ تهداب یک باب کتابخانه در پوهنتون بامیان گذاشته شد.

سنگ تهداب یک باب کتابخانه به مساحت 200 متر مربع  به کمک و همکاری دفتر تیکای کشور دوست ترکیه در  پوهنتون بامیان گذاشته شد. در مراسم تهداب‏گذاری این مرکز الحاج مولوی عبدالله سرحدی والی . . .

Mon, Mar 25 2024 9:14 AM
Background image

Bamyan university 2023 top researchers

جلسه امروزی مورخ 2/1/1403 ه ش روز پنج شنبه ساعت 10:30قبل از ظهر 
آجنداء جلسه:
محققین برتر سال ۱۴۰۲ ‍پوهنتون بامیان 
د بامیان پوهنتون  د ۱۴۰۲ کال مخکښ څيړونکي 
Bamyan university 2023 top . . .

Mon, Feb 26 2024 12:25 PM
Background image

برگزاری ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن در مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان

هدف ورکشاپ: آشنایی کارمندان اداری با مهارت‌های اساسی دفتر داری.
مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان، طبق پلان کاری خویش، ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن  را به هدف . . .