گزارش سیر¬علمی محصلین سال چهارم پوهنځی زراعت مورخ 27 ثور 1402

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی، باغداری، جنگلات و منابع طبیعی و اقتصاد- توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای انجینیر برین آمرمنابع آب ریاست حوزه فرعی دریای کندز علیا، پوهنیار ناصر ویدا حسن‌زی رئیس پوهنحی زراعت، پوهنمل دکتر دولت شاه پویش استاد دیپارتمنت باغداری، پوهنمل توره باز پویش آمردیپارتمنت خاک‌شناسی و آبیاری، نامزد پوهنیار جمعه گل محمدی و نامزد پوهنیار قاسم فرهمند استادان دیپارتمنت خاک‌شناسی و آبیاری برای یاد گیری عملی روش‌های اندازه گیری جریان آب و محاسبه جریان آب درمضمون اساسات آبیاری دیپارتمنت خاک‌شناسی و آبیاری، از استیشن اندازگیری جریان آب منطقه دهن آهنگران مرکز ولایت بامیان دیدن نمودند.

    درابتدا انجینیر حکیم برین آمرمنابع آب ریاست حوزه فرعی کندز علیا در مورد منابع آب و حوزه‌های دریای، استیشن‌های اندازه جریان آب و سروی برف مرکز و ولسوال‌های این ولایت معلومات ارائه نمود. ایشان درمورد استیشن‌های هایدرومیتیورلوژیکی درمرکز ولایت، آهنگران، دوآب ومیخ‌زرین، دشت سفید، نیک، دوشاقدم و ورزنگ نصب گردیده که پارامترهای بارندگی، ارتفاع آب، درجه حرارت ورطوبت نسبی به‌صورت مداوم اندازه‌گیری می‌گردد. برعلاوه، استیشن‌های سروی و اندازه گیری برف درکوتل شیبر، کوتل بندامیر، کوتل شاتو و ولسوالی پنجاب موقعیت دارد که مقدار بارندگی، ضخامت برف، مقدار شبنم، تشعشع آفتاب، درجه حرارت، سمت وسرعت باد ورطوبت نسبی را معلوم می‌کنند.

درقدم بعدی درمورد روش‌های اندازه گیری جریان معلومات ارائه گردید که درساحه توسط دستگاه اندازه گیری کرنمتر (Current Meter)و پروانه اندازه گیری و محصلین نیز به‌صورت عملی مقدار جریان را اندازه گیری کردند و بعد از اندازه گیری روش محاسبه مقدارجریان آب به محصلین آموزش داده شد. هم‌چنان درمورد دستگاه وروش کارکیبل‌وی معلومات مفصل ارائه گردید. در آخر از محترم انجینیر حکیم برین دعوت به‌عمل آمد شخصاً به‌عنوان استاد مهمان درپوهنحی زراعت تشریف آورده یک پریزینتیشن به ارتباط موضوع اندازه گیری پارامترهای هایدرومیتیورلوژیکی به محصلین ارائه نماید.

دیپارتمنت خاک‌شناسی و آبیاری پوهنحی زراعت از هماهنگی و همکاری  پوهنحی زراعت، پوهنتون بامیان و ریاست حوزه فرعی دریای کندز علیای بامیان اظهار سپاس می‌نماید و علاوتاً از انجینیر حکیم برین آمر منابع آب ریاست حوزه فرعی دریای کندز علیا که عملاً روش اندازه گیری جریان آب را در استیشن آهنگران را به محصلین آموزش داد، اظهارسپاس و تشکر می‌نماید.

‌Bayan

 

More events

Thu, Sep 21 2023 8:57 AM
Background image

تدویر کنفرانس علمی- تحقیقی ( علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر) در پوهنتون بامیان

کنفرانس علمی- تحقیقی تحت عنوان علل، پیامد و روش درمان مواد مخدر، امروز چهار شنبه مؤرخ 29 سنبه سال روان با حضور الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان، معاونان پوهنتون، الحاج . . .

Tue, Sep 19 2023 2:42 PM
Background image

گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و . . .

Sun, Sep 17 2023 3:35 PM
Background image

فراغت 146 تن محصلان پوهنحی‏های مختلفه از برنامه‏های آموزشی کوتاه مدت

فراغت 146 تن محصلان پوهنځی‏ های مختلفه از برنامه‏ های آموزشی کوتاه مدت؛
برنامه ‏های آموزشی کوتاه مدت کمپیوتر که از سوی مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بامیان برای محصلان پوهنځی‏ . . .