گزارش سیرعلمی محصلین سال چهارم پوهنحی زراعت

bu_admin
Bamyan

Event dates

Event dates -

روز چهارشنبه 27 سنبله 1402

     محصلین سال چهارم دیپارتمنت‌های خاک‌شناسی وآبیاری، اگرانومی و اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون بامیان تحت رهنمای پوهنمل توره بازپویش و نامزدپوهنیار قاسم فرهمند استادان دیپارتمنت خاک‌شناسی وآبیاری پوهنحی زراعت برای یادگیری و آشنای با انواع فرسایش آبی در مضمون حفاظت آب وخاک ازمنطقه خشکک مرکز ولایت بامیان دیدن نمودند. درابتدا درمورد آبریزه و انواع فرسایش آبی توسط استادان معلومات ارائه گردید و بعداً انواع فرسایش آبی درساحه شناسای و درمورد روش‌های کنترل آن به محصلین معلومات داده شد.

  فرسایش آبی درساحه خشکک به‌دلیل شیب‌های تند و نداشتن پوشش نباتی، زیاد بوده که بعضی از انواع فرسایش مانند فرسایش خندقی و خطی زیاد دیده می‌شود. برای کنترل فرسایش خاک به‌دلیل خشکی زیاد امکان افزایش پوشش نباتی وجود ندارد ولی با استفاده ازروش‌های مکانیکی مانند حفرچقرک(Contour Trench) در دامنه شیب‌ها و ساختن گالی پلک(Gully Plug) درامتداد فرسایش خندقی، می‌توان فرسایش ساحه خشکک را کنترل نمود.

More events

Mon, May 27 2024 9:45 AM
Background image

سنگ تهداب یک باب کتابخانه در پوهنتون بامیان گذاشته شد.

سنگ تهداب یک باب کتابخانه به مساحت 200 متر مربع  به کمک و همکاری دفتر تیکای کشور دوست ترکیه در  پوهنتون بامیان گذاشته شد. در مراسم تهداب‏گذاری این مرکز الحاج مولوی عبدالله سرحدی والی . . .

Mon, Mar 25 2024 9:14 AM
Background image

Bamyan university 2023 top researchers

جلسه امروزی مورخ 2/1/1403 ه ش روز پنج شنبه ساعت 10:30قبل از ظهر 
آجنداء جلسه:
محققین برتر سال ۱۴۰۲ ‍پوهنتون بامیان 
د بامیان پوهنتون  د ۱۴۰۲ کال مخکښ څيړونکي 
Bamyan university 2023 top . . .

Mon, Feb 26 2024 12:25 PM
Background image

برگزاری ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن در مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان

هدف ورکشاپ: آشنایی کارمندان اداری با مهارت‌های اساسی دفتر داری.
مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان، طبق پلان کاری خویش، ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن  را به هدف . . .