جلسه کمیته پلان استراتژیک پوهنتون بامیان برگزار شد.

bu_admin
بامیان

Event dates

Event dates -

جلسه کمیته پلان استراتژیک پوهنتون بامیان امروز سه شنبه مؤرخ 21 سنبله سال روان، تحت ریاست الحاج مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان با حضور و اشتراک اعضای کمیته استراتژیک این پوهنتون که اعضای آن متشکل از معاونین، روسای پوهنځی‏ها و شماری از اساتید و کارمندان اداری می‏باشد، در تالار شورای علمی پوهنتون برگزار گردید.
این جلسه به هدف بررسی و نظارت از چگونگی تطبیق پلان استراتژیک تائید شده (1399-1403)  این پوهنتون و همچنان به خاطر تدوین و ساخت پلان استراتژیک آینده این نهاد تدویر و تشکیل گردیده بود.
در آغاز جلسه مفتی حضرت محمد برهانی رئیس پوهنتون بامیان در رابطه به اهمیت تدوین پلان استراتژیک و تطبیق آن صحبت کرده و توجه همه مسئولین ادارات مربوط را به آن معطوف داشته و تقاضا برد که همه نیروی بشری پوهنتون متعهدانه و مسئولانه در راستای تدوین، تطبیق و نظارت آن سهیم باشند. 
در این جلسه اعضای کمیته نیز باالنوبت پیرامون موضوع نظریات خویش را شریک ساخته و تصمیم اتخاذ گردید تا بخاطر نظارت، تطبیق از پلان استراتژیک فعلی و همچنان تدوین پلان استراتژیک آینده این پوهنتون گام های علمی و عملی برداشته شود. 
در جلسه کمیته‏های مشخص تشکیل گردیده تا در زمینه کارهای عملی خویش را آغاز و گزارش خویش را عندالموقع به کمیته پلان استراتژیک در سطح پوهنتون شریک سازند.
پوهنتون بامیان با درک اهمیت پلان استراتژیک و با تدوین پلان استراتژیک هذا( فعالیت‏های انکشافی و اکادمیک  پنج ساله خویش را طی سالهای 1399- 1403 هـ.ش، براساس پلان استراتژیک ملی انکشافی کشور و پلان استراتژیک وزارت محترم تحصیلات عالی، برنامه‏ریزی نموده است. مدت پلان استراتژیک موجوده به مدت یکسال باقی مانده و این پوهنتون تصمیم دارد تا پلان استراتژیک جدید خویش را در چارچوب پلان استراتژیک وزارت محترم تحصیلات عالی برای پنج سال آینده تدوین نماید.

More events

Mon, Mar 25 2024 9:14 AM
Background image

Bamyan university 2023 top researchers

جلسه امروزی مورخ 2/1/1403 ه ش روز پنج شنبه ساعت 10:30قبل از ظهر 
آجنداء جلسه:
محققین برتر سال ۱۴۰۲ ‍پوهنتون بامیان 
د بامیان پوهنتون  د ۱۴۰۲ کال مخکښ څيړونکي 
Bamyan university 2023 top . . .

Mon, Feb 26 2024 12:25 PM
Background image

برگزاری ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن در مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان

هدف ورکشاپ: آشنایی کارمندان اداری با مهارت‌های اساسی دفتر داری.
مرکز انکشاف مسلکی(PDC) پوهنتون بامیان، طبق پلان کاری خویش، ورکشاپ ترتیب و تنظیم(سازماندهی) دفتر و امور آن  را به هدف . . .

Thu, Feb 08 2024 2:04 PM
Background image

ورکشاپ چهار روزه رهبری پیشرفته پوهنتون(Advanced University Leadership workshop) در پوهنتون بامیان پایان یافت

این ورکشاپ به هدف ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی هیئت رهبری پوهنتون بامیان و رؤسای پوهنځی‌های این پوهنتون از تاریخ 1402/11/15 الی 1402/11/18 به همکاری محترم پوهندوی دکتر دولت شاه پویش در مرکز . . .