کورس های افغان ایکس - دانشگاه بامیان

کورس های افغان ایکس

کورس های افغان ایکس

ویدیوی معرفی کورس های افغان ایکس

بالای لینک ذیل کلیک نماید

ویدیوی معرفی کورس های افغان ایکس

کورس آنلاین پوهنتون شیخ زاید خوست!

تحت عنوان: رسم و رواج افغانستان: پشتو نوالی

لطفآ به لینک ذیل مراجعه نمایید

لینک

کورس آنلاین پوهنتون هرات!

تحت عنوان: تذهیب معاصر هرات معلومات در مورد کورس 

کورس تذهیب معاصر هرات

تذهیب که با ویژگیهای انتزاعی و طبیعی شناخته شده است، هنری ملی در افغانستان محسوب می شود. این هنر به منظور تزیین نسخ خطی مذهبی، علمی و تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد. هنر تذهیب معاصر هرات در ریشه های خود بر مبانی تذهیب مکتب هنری هرات تیموری وابسته است. جهش تذهیب معاصر هرات در یک دوره سی ساله دگرگونی های زیادی در محتوا، ساختار، ترکیب بندی و عناصر آن بوجود آورده است و با جلوه های گوناگون ادعای یک الگوی برتر را برای هنر تذهیب در جهان دارد.

محتوای این درس روی دو هدف اصلی تمرکز دارد:

الف) تذهیب معاصر هرات با تمرکز بر اصول مدرسه هنری هرات در دوره تیموری؛

(ب) تذهیب معاصر هرات مطابق با تذهیب  معاصر هرات؛

این کورس مقدماتی تذهیب برای اشخاصی می‌باشد که به هنر علاقه‌مند؛ و هیچ پیش نیازی برای این کورس وجود ندارد.

استاد احمد شعیب سلجوقی، که صدها نسخه  تذهیب را طراحی و تزئین نموده، این دوره را آموزش خواهد داد.

برای ثبت نام این کورس به لینک ذیل مراجعه نمایید.

لینک

کورس آنلاین پوهنتون بلخ!

تحت عنوان: مولانا جلال الدین بلخی رومی: بزرگترین شاعر معاصر تمام وقت 

به لینک ذیل مراجعه نمایید.

لینک

کورس آنلاین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی! 

تحت عنوان: معرفی شش ساینس دان و شاعران قرن (13-10) هجری شمسی 

به لینک ذیل مراجعه نمایید

لینک

کورس آنلاین پوهنتون ننگرهار!

تحت عنوان: معرفی پنج ستاره شاعران معاصر پشتو

جهت دسترسی به لینک ذیل مراجعه نمایید. 

لینک