بیوگرافی رییس دانشگاه - دانشگاه بامیان

بیوگرافی رییس دانشگاه

بیوگرافی پوهندوی معصومه خاوری رییس دانشگاه بامیانj

معصومه خاوری فرزند علی محمد
تاریخ تولد سال۱۳۵۹
وظیفه فعلی: استاد و رئیس دانشگاه بامیان
رتبه علمی فعلی: پوهندوی
تلفن: ۰۷۷۸۹۶۳۴۰۱
ایمیل آدرس: mkhawary@gmail.com   
 
 
        استاد معصومه خاوری فرزند علی محمد باشنده اصلی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان در سال ۱۳۵۹ به دنیا آمده و به علت آغاز جنگ در کشور فامیل ایشان به کشور ایران مهاجرت نمودند و در آنجا وی تعلیمات ابتدایی، متوسطه و لیسه را در شهر مشهد ایران با درجات ممتاز تکمیل نمود. ایشان در رشته لابراتوار طبی (علوم آزمایشگاهی) تحصیلات خود را آغاز نموده و درجه  لیسانس  را از "دانشگاه علوم پزشکی مشهد" در سال۱۳۸۱ اخذ نموده است. موصوفه در فاصله سالهای۱۳۷۹-۱۳۸۲در چند لابراتوارطبی و شفاخانه های شهر مشهد کارعملی انجام داده است. در آخر سال۱۳۸۲ با دعوت رسمی ریاست وقت پوهنتون بامیان، دوکتور محمدسرور مولایی، جهت همکاری با پوهنتون نو تاسیس بامیان اعلام آمادگی نموده و رسما از اول حمل۱۳۸۳ در دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بامیان به عنوان استاد شروع به تدریس مضامین تعلیمات صحی و بیولوژی نمود. در سال۱۳۸۴ ایشان به عنوان اولین استاد رسمی دانشگاه بامیان از طرف وزارت تحصیلات عالی با رتبه پوهیالی مقرر گردید. در سال۱۳۸۶ ایشان موفق به دریافت بورسیه دوره ماستری از کشور هندوستان شده و در سال۱۳۸۸ با درجه ماستری در رشته مایکروبیولوژی از Kurukshetra University در ایالت هاریانا، فارغ التحصیل شده و متعاقب آن به رتبه پوهنیاری ارتقا نمود. وی در سال ۱۳۹۱ با ارائه تحقیق علمی به رتبه پوهنمل و در تابستان۱۳۹۴ با تالیف و ترجمه یک اثرعلمی به رتبه پوهندوی ارتقا نمود. موصوفه در کنارتدریس در دوره های روزانه و شبانه، از سال۱۳۸۹ تا اوایل سال ۱۳۹۵ آمریت دیپارتمنت بیولوژی دانشگاه بامیان را نیز به عهده داشته است. ایشان در کنار کارهای علمی و آکادمیک خود، همیشه در امور صحی، فرهنگی و اجتماعی و مخصوصا مسایل مربوط به زنان، حقوق بشر و صلح در ولایت و شهر بامیان فعالانه اشتراک داشته و بارها درانجمن ها و سمینارهای مهم سخنرانی نموده است. از دیگر فعالیتهای ایشان می توان به آموزش معلمان داخل خدمت ولایت بامیان در زمستان سالهای۱۳۸۳  و۱۳۸۴، رئیس انجمن اجتماعی و فرهنگی مردم پنجاب درسال۱۳۹۲، مدیر مسئول مجله سیمای دایزنگی و عضو و منشی کمیته صلح ولایت بامیان، می توان اشاره نمود. ایشان متاهل بوده و دارای سه فرزند می باشد.
 
اثرات و فعالیت های علمی و آکادمیک
تحقیق ماستری با موضوع  پروبیوتیک ها ((Probiotics پوهنتون کوروکشترا، هندوستان.
مقاله سیستم غدد اندوکراین، چاپ شده  در مجله علمی بامیکا سال۱۳۹۴
مقاله آلودگی هوا و اثرات آن، چاپ شده  در مجله علمی بامیکا سال۱۳۹۴
ترجمه کتاب انگلیسی تمرینات لابراتواردر مایکروبیولوژی. 
مقاله آنزایم ها،  چاپ شده در مجله علمی بامیکا.
مقاله معرفی دستگاه PCR ، چاپ شده در سال ۱۳۹۶
مقاله آلودگی آب و اثرات آن در مجله علمی بامیکا.
مقاله مرگ برنامه ریزی شده سلولها، چاپ شده در سال ۱۳۹۶ مجله علمی دانشگاه بامیان
کنفرانس علمی درمورد هورمونها. پوهنتون تعلیم وتربیه کابل۱۳۸۴.
کنفرانس علمی در پاکسازی و تجزیه بیولوژیکی مواد عضوی در طبیعت با میکروارگانیزمها. دانشگاه بامیان.
کنفرانس علمی در باره هورمون جیبرلین و دفاع بدن در برابر وایروس ها. ۱۳۹۳. دانشگاه بامیان.
کنفرانس علمی در مورد آلودگی آب و تاثیرات آن بالای محیط زیست ۱۳۹۴،  دانشگاه بامیان.
کنفرانس علمی درباره بازیافت مواد.۱۳۹۵.
مدیر اجرائیه ریاست دانشگاه بامیان در سالهای۱۳۸۳ و۱۳۸۴.
آمریت دیپارتمنت بیولوژی  دانشگاه بامیان از سال۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۳۹۵
معاون مدیر مسئول مجله علمی  دانشگاه بامیان (بامیکا). 
عضو شورای علمی دانشکده علوم طبیعی و شورای علمی دانشگاه بامیان.