علوم اجتماعی - دانشگاه بامیان

علوم اجتماعی

شرح مختصر در باره پوهنځي علوم اجتماعي دانشگاه بامیان:

این پوهنحی فعالیت رسمی خویش رادرسال 1390 آغازنموده است ودارای دیپارتمنت های جامعه شناسی، تاریخ ، باستان شناسی، توریزم وفلسفه می باشد . دیپارتمنت های جامعه شناسی وتاریخ قبل ازتشکیل این پوهنحی درچوکات پوهنحی تعلیم تربیه فعالیت می نمود واینک به لحاظ ارتباط رشتوی به پوهنحی علوم اجتماعی ملحق شده است واین پوهنحی هم اکنون دارای22 عضو کادر علمی بوده که همه آن از قشر ذکور می باشد. از مجموع 22 تن کادر علمی استخدام شده، 7 تن پوهنیار، 13 تن پوهیالی، 1 نفر نامزد پوهنیار، 2 نفر نامزد پوهیالی می باشد.

پوهنحي علوم اجتماعي داراي (1393) نفر محصل(۱۰۵۳نفر ذکورو۳۴۰ اناث تشکيل ميدهد) ميباشد. با وصف اينکه اين پوهنحی يکي از پوهنځي هاي کليدي در پوهنتون باميان ميباشد داراي تعمير تدريسي نميباشد که کار تعمیر تدریسی جدید آن 75% پیشرفته است تا فعلا از اين ناحيه به مشکل جدي مواجه است. این پوهنحی از سال تاسیس تا اکنون از دیپارتمنت جامعه شناسی و تاریخ 5 دور فارغ التحصیل دارند و دیپارتمنت فلسفه و باستان شناسی و توریزم هر کدام دو دور فارغ داده است

   پوهنځي علوم اجتماعي يکي از پوهنځي هاي کليدي است که در چوکات پوهنتون  بامیان درسال ۱۳۸۹ رسما منظور شده و در سال ۱۳۹۰با ديپارتمنت هاي مانند دیپارتمنت تاريخ، باستان شناسي، توريزم، فلسفه و جامعه شناسي رسماً به فعاليت آغاز نموده است.  اين دانشکده مطابق به ضروريات و ايجابات وقت و زمان، نظر به پلان توسعه اي دانشگاه باميان در سال ۱۳۸۹ خورشيدي ايجاد گرديد.

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده علوم اجتماعي

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

Ø      برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي

Ø      برگزاري دوره هاي آموزشي  کوتاه مدت در زمينه هاي مختلف علوم اجتماعي مانند، روش تحقيق، تئوريهاي توسعه، نوشتن پروپوزل، استفاده از تکنالوژي در تحقيق و تدريس، روش تدريس .......

Ø      همکاري با رسانه هاي همگاني مانند راديو و تلويزيون در قسمت تدوير ميز گردهاي علمي و برنامه هاي اجتماعي و سياسي، فرهنگي و تاريخي.......

Ø      همکاري با مراکز علمي- تحقيقی در بخش اجراي پروژه هاي آموزشي، تحقيقاتي، پلان و پاليسي سازي، مشوره دهي ....

Ø      همکاري با ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي در قسمت اجراي پروژه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ همدیگرپذيري،‌ حفظ ميراث هاي فرهنگي ...

Ø      ارزيابي مشکلات دانشجويان و تلاش جهت رفع پرابلم هاي که به آن مواجه اند

Ø      ارزيابي کيفي و کمي برنامه هاي دانشکده به صورت مستمر و دوامدار و سعي در جهت بهبود آنها.

Ø      معرفی محصلان برتربه مراکزمربوطه.

Ø      تقویت برنامه های ورزشی برای اساتید ومحصلان.

Ø      پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

 

ب – برنامه هاي دراز مدت

Ø      ارتقاء ظرفيت علمي استادان با فراهم سازي زمينه هاي تحقيقي و ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      تلاش در جهت ايجاد دوره هاي ماستري و دوکتورا در دانشکده علوم اجتماعي

Ø      سعي بخاطر ايجاد ديپارتمنت هاي، مختلف مانند بشر شناسي، علوم سياسي، تاريخ معاصر، امور اجتماعي....

Ø      تجهيز دانشکده به کتابخانه خود کفا و داراي قابليت ارائه خدمات بر اساس سيستم هاي کتابداري جديد و با قابليت جستجو از طريق برنامه هاي کامپيوتري، امانت دهي منابع و صدور کارت عضويت.

Ø      تجهيز دانشکده به مرکز تکنولوژي معلوماتي مفيد و پاسخگو و لينک آن به مراکز تحقيقاتي دانشگاهاي خارجي و مراکز تحقيقي معتبر بين المللي

Ø      تلاش براي برقراري مناسبات علمي با ساير مراکز علمي و دانشگاه هاي معتبر منطقوي و جهاني به منظور تبادله تجارب علمي و فراهم سازي فرصتهاي تحصيلي براي دانشجويان و اساتيد در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      ايجاد يک فصل نامه علمي تحت عنوان افق علوم اجتماعي به منظور چاپ و نشر مقالات علمي و گزارش هاي تحقيقي استادان، دانشجويان و ساير صاحبنظران در حوزه هاي مختلف علوم اجتماعي.

Ø      ایجادلابراتوار باستان شناسی به کمک موسسه دانا.

Ø      دسترسی به انترنت جهت تحقیق اساتید وپایان نامه های محصلین.

Ø      همکاری دربخش حکومت داری خوب با اداره محلی.

Ø      گسترش وهمکاری برنامه های باستان شناسی وصنعت گردشگری.

 

 

 

 

 

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت تاریخ

 

پوهنیارعلی جمعه همدرد "ماستر" مصروف تحصیل دوره دکترا

پوهنیارشیرعلی صمیمی

"ماستر"


پوهیالی محمداسحاق ابراهیمی "لسانس"


پوهیالی محمدبشیر الهام  "لسانس"


پوهیالی محمدجواد نظری  "لسانس"

پوهنيار محمد ملا فروتن سالنگي «ماستر»

                                                                                                                              

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت باستان شناسی

 

پوهیالی سيدهادي هدايت«لیسانس»

 پوهيالي بصير بارز«لیسانس»

پوهيالي محمد ياسر ياسا«لیسانس»

پوهنيار لايق احمدي «ماستر»

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت فلسفه

 

پوهيالي خليل الله فرزام      « لسانس» مصروف تحصيل دوره ماستري

پوهيالي عبدالصمد حکمت «لسانس»

 پوهيالي محمد هادي باهنر «لسانس»

 پوهيالي محمد ضيا روشنگر «لسانس»

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت جامعه شناسی

پوهيالي حبيب الله حکمت «لسانس»

پوهيالي محمد تقي تقدسي «لسانس» مصروف تحصيل دوره ماستري

پوهنيار محمد رسول کريمي «ماستر»

پوهنيار محمد رضا ابراهيم «ماستر»

پوهنيار رمضان احمدي «لسانس» مصروف تحصيل دوره ماستري

پوهيالي محمد فاضل اکبري «لسانس»

نامزد پوهنيار رضا اکبري  «ماستر»

 ديپارتمنت توريزم

این دیپارتمنت دارای دوبست کادری بوده ولی نظربه قانون جدید وزارت محترم تحصیلات عالی، تاکنون کاندیدای واجدالشرایط دراین بست ها داوطلب نشده اند. لذا فعلاامورات درسی این دیپارتمنت را اساتید قراردادی انجام میدهند.

محترم پوهيالي حبيب الله حکمت ازاعضای کادری علمی دیپارتمنت جامعه شناسی، آمریت دیپارتمنت را به عهده دارد.

 

.