دانشکده علوم طبیعی - دانشگاه بامیان

دانشکده علوم طبیعی

شرح مختصر در باره پوهنځي علوم طبیعی پوهنتون بامیان

          پوهنځي علوم طبیعی يکي از پوهنځي هاي مهم است که در چوکات پوهنتون  بامیان درسال 1392 رسماً منظور شده و در سال 1393 با ديپارتمنت هاي مانند دیپارتمنت ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی از چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه جدا گردید و رسماً به حیث پوهنحی مستقل به فعاليت آغاز نموده است.  اين پوهنحی مطابق به ضروريات و تقاضای شرایط عصر، نظر به پلان توسعه اي پوهنتون باميان در سال 1393 خورشيدي ايجاد گرديد.

    تعداد محصلین برحال، تعدادمحصلینی که ازدیپارتمنت های مختلف این پوهنحی به سویه لسانس فارغ التحصیل گردیده اند، برنامه های درسی وتعداد دوره های را که دیپارتمنت های مختلف این پوهنحی فارغ داده  اند، طبق جدول ذیل میباشند:

شماره

سال تحصیلی

دیپارتمنت

برنامه های درسی

تعدادمحصلین

تعداددوره های که تاکنون فارغ داده

تعداد فارغین

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

1

1393

ریاضی

مضامین اختصاصی، مسلکی ومضامین پوهنتون شمول مانند تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی، لسان انگلیسی، محیص زیست و ....

 

 

 

 

 

 

یک دوره

 

 

 

 

 

 

فزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیمیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

143

25

168

 

 

 

2

1394

ریاضی

 

 

 

 

 

 

دو دوره

 

 

 

 

 

 

فزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیمیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

221

54

275

 

 

 

3

1395

ریاضی

 

 

 

 

 

 

سه دوره

 

 

 

 

 

 

فزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیمیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

244

96

340

44

4

48

4

مجموع کل

 

 

 

842

130

49

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالي ترين ارگان تصميم گيري در پوهنحی علوم طبیعی مانند ساير پوهنحی ها، شوراي علمي و جلسه عمومي استادان است.

     تشکیلات اداری این پوهنحی بطورذیل است:

شماره

عنوان وظیفه

شرح وظایف

1

ریاست پوهنحی

مسئول عمومی امورات اداری وتدریسی پوهنحی میباشد.

2

معاونیت پوهنحی

همکار رئیس پوهنحی بوده ودرغیاب رئیس امورات ریاست را انجام میدهد.

3

آمریت دیپارتمنت ها

مسئول پیشبرد امورات اداری وتدریسی دیپارتمنت های مربوطه خویش میباشند.

4

مدیریت عمومی تدریسی

ترتیب وتنظیم امورات تدریسی مربوط به استادان ومحصلان پوهنحی طبق قوانین، مقررات ومعیارهای تحصیلی.

5

مدیریت اجرائیه

همکاربا مدیریت تدریسی.

6

خدمت کار

دونفر خدمت کاردرپوهنحی مشغول بکاربوده که تنظیفات دفاترمربوط به پوهنحی، وصنوف درسی را انجام میدهند.


 

            تعداد کادر وپرسونل علمی این پوهنحی بصورت دیپارتمنت وار درج جدول ذیل گردیده اند:

شماره

دیپارتمنت

تعداد کادرعلمی

سویه تحصیلی

رتبه علمی

تعداد اساتید درحال تحصیل

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

لسانس

ماستر

داکتر

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

1

ریاضی

8 نفر

3

4

 

 

 

1

 

 

 

 

2

فزیک

5 نفر

2

3

 

 

 

2

 

 

 

 

3

بیولوژی

5 نفر

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

کیمیا

5 نفر

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

مجموع

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     علوم پایه جایگاه اساسی اش را در علوم تخنیکی و تکنالوژی دارا می باشد. اگر به پیشرفت جهان تکنالوژی نگاه کنیم در محور آن همین علوم پایه (ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی) اند، اگر به مفردات درسی رشته های اینجنیری، طیب، الکترونیک، کمپیوتر ساینس و غیره دیده شود تا حدی زیاد ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی (MPCB) تدریس می شود.

     اگر به سوالات بخش کانکور ملاحظه گردد تعداد زیادی سوالات مربوط به ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی می شود؛ لذا گفته می توانیم که پوهنحی علوم طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است.

لیست کارمندان ارشد پوهنځي علوم طبیعی  با وظايف شان ( بشمول رئيس پوهنځي و آمرين ديپارتمنت ها)  بصورت جدول ذیل میباشد:

 

شماره

نام

تخلص

سمت

درجه تحصیل

رتبه علمی

شماره تماس

آدرس الکترونیک

1

حسین

عزیز

رئیس پوهنحی

ماستر

پوهنمل

 

 

2

عبدالرووف

راشد

معاون پوهنحی

لسانس

پوهنیار

 

 

3

بنیادعلی

معین

آمردیپارتمنت کیمیا

ماستر

پوهنیار

 

 

4

ابراهیم

توانا

آمردیپارتمنت فزیک

ماستر

پوهنیار

 

 

5

جمیله

جعفری

آمردیپارتمنت بیولوژی

ماستر

پوهنیار

 

 

6

سیدقاسم

علوی

آمردیپارتمنت ریاضی

ماستر

پوهنیار

 

 

7

محمداسحق

ناصری

مدیرعمومی تدریسی

لسانس

.

 

 

 

 

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده علوم طبیعی

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

Ø      برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي

Ø      برگزاري دوره هاي آموزشي  کوتاه مدت در زمينه هاي مختلف مانند، روش تحقيق، نوشتن پروپوزل، استفاده از تکنالوژي در تحقيق و تدريس، روش تدريس .......

Ø      همکاري با رسانه هاي همگاني مانند راديو و تلويزيون در قسمت آموزش های تلویزیونی و رادیویی.......

Ø      همکاري با مراکز علمي- تحقيقی در بخش اجراي پروژه هاي آموزشي، تحقيقاتي، پلان و پاليسي سازي، مشوره دهي ....

Ø      همکاري با ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي در قسمت اجراي پروژه هاي آموزشي، ترويج فرهنگ همپذيري،‌ حفظ ميراث هاي فرهنگي ...

Ø      ارزيابي مشکلات دانشجويان در زمینه های تحصیلی و تلاش جهت رفع پرابلم هاي که به آن مواجه اند.

Ø      ارزيابي کيفي و کمي برنامه هاي پوهنحی به صورت مستمر و دوامدار و سعي در جهت بهبود آنها.

Ø      پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

 

ب – برنامه هاي دراز مدت

Ø      ارتقاء ظرفيت علمي استادان با فراهم سازي زمينه هاي تحقيقي و ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      تلاش در جهت ايجاد دوره هاي ماستري و دوکتورا در پوهنحی علوم طبیعی.

Ø      تلاش جهت ايجاد ديپارتمنت هاي، مختلف مانند کمپیوتر ساینس، محیط زیست......

Ø      تجهيز پوهنحی به کتابخانه خود کفا و داراي قابليت ارائه خدمات بر اساس سيستم هاي کتابداري جديد و با قابليت جستجو از طريق برنامه هاي کامپيوتري، امانت دهي منابع و صدور کارت عضويت.

Ø      تجهيز پوهنحی  به مرکز تکنولوژي معلوماتي مفيد و پاسخگو و لينک آن به مراکز تحقيقاتي دانشگاهاي خارجي و مراکز تحقيقي معتبر بين المللي

Ø      تلاش براي برقراري مناسبات علمي با ساير مراکز علمي و دانشگاه هاي معتبر منطقوي و جهاني به منظور تبادله تجارب علمي و فراهم سازي فرصتهاي تحصيلي براي دانشجويان و اساتيد در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      ايجاد يک فصل نامه علمي تحت عنوان نقش ساینس در ترقی جامعه به منظور چاپ و نشر مقالات علمي و گزارش هاي تحقيقي استادان، دانشجويان و ساير صاحبنظران در حوزه هاي مختلف علوم ساینسی.

Ø      تجهیزبراتوار پوهنحی ازطرف وزارت محترم تحصیلات عالی درسال 1396.

Ø      تلاش درتغییرنام پوهنحی علوم طبیعی به پوهنحی ساینس.

Ø      دسترسی به انترنت جهت تحقیقات علمی اساتید وپایان نامه های محصلین.

 

ساختار تشکيلاتي پوهنحی علوم طبیعی

رياست دانشکده

معاونيت دانشکده

ديپارتمنت ها

مديريت تدريسي واجرائيه

کيمته ها

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت فیزیک

پوهنمل حسین عزیز

"ماستر"

پوهنمل عبدالصمدرویش

"ماستر"

پوهنیارابراهیم توانا

"ماستر"

پوهیالی محمدجواد همتا  "لسانس"


پوهیالی همایون رحمانی

"لسانس"

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت بیولوژی

"پوهندوی معصومه خاوری  "ماستر 

"پوهنیار جمیله جعفری «لیسانس

 پوهيالي نجیب الله حسینی  «لیسانس»

 پوهيالي  حسن کریمی «لیسانس»

 پوهنیار سید حیدر موسوی محصل دوره ماست

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت کیمیا

پوهنمل بینادعلی معین   «ماستر»

پوهیالی محمدعلی ناصری  «لسانس»

پوهنمل عزیزالله یوسفی  «ماستر»

پوهنیارعبدالرووف راشد  «لسانس»

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت ریاضی

پوهنیارسیدقاسم علوی «ماستر»

پوهنیارحسن رهنورد «ماستر»

پوهنیارمحمد اکبری   «ماستر»

پوهنیارشیرین همتی   «ماستر»

پوهیالی محمداد ساعی   «لسانس»

پوهیالی محمدعلی گنجی   «لسانس»

پوهیالی محمدعیسی نظری محصل دوره ماستری

پوهیالی عصمت الله عابد «لسانس»

 

ل 1386 بود.