زمین شناسی - دانشگاه بامیان

زمین شناسی

 شرح مختصر در باره پوهنځي زمین شناسی دانشگاه بامیان:

    دانشکده زمین شناسی يکي از دانشکده هاي کليدي است که در چوکات دانشگاه  بامیان درسال ۱۳۸۹ منظور شده و در سال ۱۳۹۰با ديپارتمنت هاي جیولوجی، جغرافیه، به فعاليت آغاز نموده وانجنیری جیودیزی، استخراج معادن و انجنیری محیط زیست، بعدا (درسال      ) درچوکات این پوهنحی ایجادگردیده است.  اين دانشکده مطابق به ضروريات و ايجابات وقت و زمان، ونظر به پلان توسعه اي دانشگاه باميان ايجاد گرديده وتا کنون ديپارتمنت هاي جیولوجی و جغرافیه سه دوره فارغ داده و ديپارتمنت هاي انجنیری جیودیزی،‌ استخراج معادن و انجنیری محیط زیست تاکنون فارغ نداده اند.

 

 

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده زمین شناسی

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

Ø      برگزاري سمينارها و کنفرانس هاي علمي از طرف اساتید و دانشجویان این دانشکده در جریان دو سمستر تحصیلی.......

Ø      برگزاري دوره هاي آموزشي  کوتاه مدت در زمينه هاي مختلف علوم زمین مانند، تئوريهاي توسعه، استفاده از تکنالوژي در تحقيق و تدريس.......

Ø      همکاري با مراکز علمي- تحقيقی در بخش اجراي پروژه هاي آموزشي، تحقيقاتي، پلان و پاليسي سازي، مشوره دهي ....

Ø      همکاري با سایر ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي در قسمت اجراي پروژه هاي تحقیقاتی، کارهای عملی و آموزشي.....

Ø      ارزيابي مشکلات دانشجويان و تلاش جهت رفع مشکلاتی که آنهاي به آن مواجه اند

Ø      ایجاد گاهنامه علوم زمین برای اولین بار در سطح دانشگاه بامیان به ابتکار اساتید و دانشجویان این دانشکده در جریان سال (1395)

Ø      ارزيابي کيفي و کمي برنامه هاي دانشکده به صورت مستمر و دوامدار و سعي در جهت بهبود آنها.

Ø      پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

ب – برنامه هاي دراز مدت

Ø      ارتقاء ظرفيت علمي استادان با فراهم سازي زمينه هاي تحقيقي و ادامه تحصيل آنها در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      تلاش در جهت ايجاد دوره هاي ماستري و دوکتورا در دانشکده زمین شناسی

Ø      سعي بخاطر ايجاد ديپارتمنت هاي، مختلف مانند اکتشاف مواد مفیده جامد، اکتشاف نفت و گاز ، انجنیری راه آهن، امور اجتماعي....

Ø      تجهيز دانشکده به کتابخانه خود کفا و داراي قابليت ارائه خدمات بر اساس سيستم هاي کتابداري جديد و با قابليت جستجو از طريق برنامه هاي کامپيوتري، امانت دهي منابع و صدور کارت عضويت.

Ø      تجهيز دانشکده به مرکز تکنولوژي معلوماتي مفيد و پاسخگو و لينک آن به مراکز تحقيقاتي دانشگاهاي خارجي و مراکز تحقيقي معتبر بين المللي

Ø      تلاش براي برقراري مناسبات علمي با ساير مراکز علمي و دانشگاه هاي معتبر منطقوي و جهاني به منظور تبادله تجارب علمي و فراهم سازي فرصتهاي تحصيلي براي دانشجويان و اساتيد در مقاطع بالاتر تحصيلي

Ø      ايجاد يک فصل نامه علمي تحت عنوان مجله علوم زمین به منظور چاپ و نشر مقالات علمي و گزارش هاي تحقيقي استادان، دانشجويان و ساير صاحب نظران در حوزه هاي مختلف علوم علوم زمین.

 

 اعضاء کادر علمی ديپارتمنت جیولوجی

پوهندوی محمد انور "محقی" «دکتور»

 

پوهنمل حسن علی "مالستانی" «دکتور» 

پوهنیار  محمدحسن "حسنیار" مصروف تحصیل دوره دکتورا

پوهيالي علی "نیکزاد" مصروف تحصیل دوره ماستری

پوهيالي حسین علی "جوادی" مصروف تحصیل دوره ماستری 

پوهيالي عطاالله "گلستانی" لیسانس

                                                                                                                                                                                                                               

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت جغرافیه

پوهيالي اکبر "شرافت" لیسانس

پوهیالی آقاشرین"زمانی" مصروف تحصیل دوره ماستری

 پوهيالي عبدالمنان "برهان" مصروف تحصیل دوره ماستری

عضوکادرعلمی ديپارتمنت انجنیری محیط زسیت

پوهيالي احمد رضا "روستایی" لیسانس

عضو کادر علمی دیپارتمنت استخراج معادن

پوهیالی خانعلی "کیهان" لیسانس

اعضاء کادرعلمی ديپارتمنت انجنیری جیودیزی

پوهيالي محمدجاوید "نبی زاده" مصروف تحصيل دوره ماستري

پوهيالي محمد "فکور"«لسانس»

 

کارمندان اداری دانشکده زمین شناسی

علی مدد "مددی" مدیر تدریسی «لیسانس»

محمدحسین "الهام" مدیر لابراتوار«لیسانس»