دانشکده اقصاد - دانشگاه بامیان

دانشکده اقصاد

شرح مختصر در باره پوهنځي اقتصاد دانشگاه بامیان

     نظر به شرایط و فرصتهای کشور عزیزمان افغانستان در عرصه های مختلف اقتصادی اعم از تجارت ، بازسازی ، منابع و فرصتهای جهانی بوجود آمده و نیز تحولات و تغییرات حاکم، خدا را سپاس میگویییم که به ما فرصت داده تا در خدمت اولاد وطن بوده و در ظرفیت سازی و ایجاد فضای لازم رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه تلاش نمائیم. پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان در سال 1391 به مجموعه این پوهنتون اضافه گردید و از سال 1392 با دو دیپارتمنت ( بانکداری و تجارت ، و اداره و مدیریت ) اقدام به جذب و تدریس محصل اقدام نمود که در سال بعدی (1393) دو دیپارتمنت دیگر آن (اقتصاد ملی ، و احصائیه و کمپیوتر ) نیز منظور و شروع به کار کرد.

نیاز سنجی آموزشی:

      پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان منحیث نیاز ضروری جامعه و دولت در این منطقه آرام و مستعد بوجود آمده و آرزو دارد توسط اساتید جوان و پروگرامهای هرچه بهتر وزارت تحصیلات عالی، با ارائه خدمات شایسته آموزشی و تحقیقی مصدر نبوغ و تحرک اقتصادی فارغ التحصیلان و جامعه انسانی گردد.

دیدگاه پوهنحی:

      پوهنحی اقتصاد پوهنتون بامیان در نظر دارد به زودترین فرصت از نهادهای موفق آموزشی در سطح کشور گردد و بدور ازجانبداری و دیگر مسائل، با ارتباطات منطقوی و جهانی، مثمریت فعالیت های خویش را ارتقا بخشد.

اهداف آموزشی:

      اهداف مشخص این نهاد علمی – آموزشی : آموزش با کیفیت در سطح کشور ، ابتکارات بهتر آموزشی و علمی ، و ارتباطات و تلاش های وسیع داخلی و خارجی در عرصه های مختلف در سطح محلی ، کشوری و جهانی میباشد.

تعداد محصلین برحال، تعدادمحصلینی که ازدیپارتمنت های مختلف این پوهنحی به سویه لسانس فارغ التحصیل گردیده اند، برنامه های درسی وتعداد دوره های را که دیپارتمنت های مختلف این پوهنحی فارغ داده  اند، طبق جدول ذیل میباشند:

 

شماره

سال تحصیلی

دیپارتمنت

برنامه های درسی

تعدادمحصلین

تعداددوره های که تاکنون فارغ داده

تعداد فارغین

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

ذکور

اناث

مجموع

1

1393

بانگداری وتجارت

مضامین اختصاصی، مسلکی ومضامین پوهنتون شمول مانند تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی، لسان انگلیسی، محیط زیست و ....

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

اداره ومدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احصائیه وکمپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1394

بانگداری وتجارت

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

اداره ومدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادملی

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

احصائیه وکمپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1395

بانگداری وتجارت

 

 

 

 

 

 

یک دوره

 

 

 

 

 

 

اداره ومدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصادملی

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

احصائیه وکمپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

مجموع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            عالي ترين ارگان تصميم گيري در پوهنحی اقتصاد مانند ساير پوهنحی ها، شوراي علمي و جلسه عمومي استادان است.

     تشکیلات اداری این پوهنحی بطورذیل است:

شماره

عنوان وظیفه

شرح وظایف

1

ریاست پوهنحی

مسئول عمومی امورات اداری وتدریسی پوهنحی میباشد.

2

معاونیت پوهنحی

همکار رئیس پوهنحی بوده ودرغیاب رئیس امورات ریاست را انجام میدهد.

3

آمریت دیپارتمنت ها

مسئول پیشبرد امورات اداری وتدریسی دیپارتمنت های مربوطه خویش میباشند.

4

مدیریت عمومی تدریسی

ترتیب وتنظیم امورات تدریسی مربوط به استادان ومحصلان پوهنحی طبق قوانین، مقررات ومعیارهای تحصیلی.

5

مدیریت اجرائیه

همکاربا مدیریت تدریسی.

6

خدمت کار

یک نفر خدمت کار در پوهنحی مشغول به کاربوده که تنظیفات دفاترمربوط به پوهنحی، وصنوف درسی را انجام میدهند.

 

 

            اعضای کادرعلمی این پوهنحی به تعداد 12 نفرمیباشد که از ابتدای تاسیس تا حمل 1393 جذب شده و مصروف کار میباشند. همچنین در سال 1395 دو بست کدری دیگر به دیپارتمنت های اقتصاد ملی ، و احصائیه و کمپیوتر، اضافه شده که در شرف تصویب بودجه سال مالی 1396 میباشد تا مجموع تشکیل این پوهنحی در تمام چهار دیپارتمنت آن صرف به 14 استاد برسد و امیدواریم در سالهای بعدی نیز تشکیل این پوهنحی افزایش یابد تا کدر علمی لازم برای امور آموزشی و علمی فرآهم آید.

تعداد کادر وپرسونل علمی فعلی این پوهنحی بصورت دیپارتمنت وار درج جدول ذیل گردیده اند:

شماره

دیپارتمنت

تعداد کادرعلمی

سویه تحصیلی

رتبه علمی

تعداد اساتید درحال تحصیل

مقطع تحصیلی

محل تحصیل

لسانس

ماستر

داکتر

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

1

بانگداری وتجارت

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2

اداره ومدیریت

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

اقتصادملی

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

احصائیه وکمپیوتر

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

مجموع

12

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست کارمندان ارشد پوهنځي اقتصاد با وظايف شان ( بشمول رئيس پوهنځي و آمرين ديپارتمنت ها)  بصورت جدول ذیل میباشد:

 

شماره

نام

تخلص

سمت

درجه تحصیل

رتبه علمی

شماره تماس

آدرس الکترونیک

1

اسماعیل

احمدی

رئیس پوهنحی

لیسانس

پوهیالی

0729841505

ibrahimahmadi604@gmail.com

2

محمد

مرادی

معاون پوهنحی وآمردیپارتمنت اقتصادملی

لیسانس

پوهیالی

0729841506

 

3

محمدشریف

بابک

آمردیپارتمنت بانکداری وتجارت

لیسانس

پوهیالی

0729841509

 

4

اسدالله

کاظمی

آمردیپارتمنت اداره ومدیریت

لیسانس

پوهیالی

0729841503

 

5

قاسم

شفائی

آمردیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر

لیسانس

پوهیالی

0729841507

 

6

میرزاحسین

سبحانی

مدیرعمومی تدریسی

لیسانس

 

0729841549

 

7

محمدطاهر

فروغ

مدیر اجرائیه

لسانس

.

0729841646

 

 

 

 

برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت  دانشکده اقتصاد

 

الف – برنامه هاي کوتاه مدت:

1.ارزیابی کیفی و کمی برنامه های مختلف پوهنحی بصورت مستمر و دوامدار، و بهبود آنها

2.ایجاد کتابخانه مطلوب در پوهنحی دارای حداقل 3000 جلد کتاب موثر برای آموزش و پژوهش محصلین و اساتید

3.فعال ساختن مرکز معلوماتی در پوهنحی ،مجهز به اینترنت، برای رشد نشریات ، سمینارها و امر تحقیق محصلین

4.تشویق و راه اندازی کنفرانس های تحقیقی و عملی در سطح پوهنحی ، پوهنتون و جامعه

5.همکاری و ارتباطات با دوایر دولتی و خصوصی در امور مشاوره ، پالیسی سازی و دوره های پرکتیکی محصلین

6.پذیرش ظرفیت دربخش ظرفیت علمی داخل خدمت.

 

ب – برنامه هاي درازمدت:

1.بلند بردن سطح کیفی برنامه های مختلف پوهنحی بصورت خاص

2.توسعه برنامه های آموزشی و تحقیقی پوهنحی متناسب با نیاز روز جامعه و بازار

3.تشویق و ترویج عرضه خدمات مسلکی لازم و مورد نیاز در سطح جامعه و بازار

4.رشد آموزش راه دور و برنامه های اکمال تخصص اساتید با پوهنتون های معتبر داخلی و خصوصآ خارجی

5.تجدید و بازنگری برنامه ها ، مفردات ، اهداف و استراتژیها در مقاطع زمانی لازم

 

 

دیپارتمنت بانکداری و تجارت:

      دیپارتمنت بانکداری و تجارت از تشکل های علمی جدید پوهنحی های اقتصاد کشور بوده و در پوهنحی اقتصاد-پوهنتون بامیان بطور مشخص و فعال در بخشهای مربوطه خویش مسائل نظری و عملی تجارت و امور پولی و بانکی مدرن جهانی و نیز تحولات و تاثیرات داخلی آن را در غالب مضمون های تخصصی ای چون؛ امور مالی ، امور پولی ، سیاستها و روشهای تجاری ، و ... مورد مطالعه و تعقیب قرار میدهد تا دانش آموختگان آن با ظرفیت و آگاهی لازم بعد از ختم دوره لیسانس وارد کار و مطالعه بیشتر امورات مسلکی خویش گردند.

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت بانکداری و تجارت

 

پوهیالی محمدباقر معرفت «لیسانس»

پوهيالي محمدشریف بابک «لیسانس»

پوهیالی محمدمحفوظ فقیری «لیسانس»

 پوهيالي جمعه رسولی «لیسانس»

دیپارتمنت اداره و مدیریت:

      دیپارتمنت مذکور نیز از ضرورت های علمی سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی امروز میباشد و بطور مشخص و کامل اصول و فرمولهای مدیریت و تکنیکهای بررسی و کنترل آن را در چوکات مفردات درسی ای چون؛ مدیریت بازاریابی ، مدیریت تشبثات ( کار آفرینی ) ، بررسی و کنترل ، محاسبه مالی ، و ... مورد مطالعه و تحقیق قرار میدهد تا منبع و نیرویی در جهت سازماندهی و ایجاد تشبثات کوچک و بزرگ گردد.

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اداره و مدیریت

 

پوهیالی اسدالله کاظمی «لیسانس»

پوهيالي امین بامی «لیسانس»

پوهیالی اسحق فرهمند «لیسانس»

 پوهيالي اکبراحمدی «لیسانس»


دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر؛

      علوم و روشهای آمارگیری و تجهیز آن با نیروی کمپیوتر از مبانی هر حرکت و تصمیم گیری ،خصوصآ در امور اقتصادی امروز میباشد که در دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر این پوهنحی با آموختن اساسات و روشهای تجزیه و تحلیل ارقام مربوطه به این توانمندی میتوان رسید که در مفردات درسی آن ( احصائیه ، احتمالات ، تحلیل ارقام ، اکونومتری ، تجارت الکترونیک ، و امور کمپیوتری آنها ... ) تعیین میباشد تا دانش آموختگان روشهای دقیق و اساسی را کمایی کنند.

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت احصائیه و کمپیوتر

 

 

پوهيالي اسماعیل احمدی  «لیسانس»

 پوهيالي قاسم شفایی «لیسانس»

                          

 

دیپارتمنت اقتصاد ملی؛

      گروه علمی اقتصاد ملی این پوهنحی از بخشهای اساسی و زیربنایی بوده که ضمن انتقال مفاهیم علمی و کاربردی سایر دیپارتمنت ها، راهنمایی موثر در جهت گیری علمی روز برای دانش آموختگان پوهنحی و خصوصآ اقتصاددانان بخش خود میباشد که این مسئولیت را با مضامین کلیدی خود ( اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان ، اقتصاد بین الملل ، امور رشد و انکشاف،اقتصاد منطقوی،اقتصاد افغانستان و...) پیش میبرد تا با دید کلی و سیاستهای کامل هر امر اقتصادی آشنا سازد.

 

 

اعضاء کادر علمی ديپارتمنت اقتصاد ملی

 

 

پوهيالي محمدمرادی  «لیسانس»

 

پوهيالی حسیندادحسینی «لیسانس»