جلوه¬هایی از مقاومت در اشعار واصف باختری - دانشگاه بامیان

جلوه¬هایی از مقاومت در اشعار واصف باختری

نویسنده: پوهنمل دکتر محمد ظاهر فایز استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دری دانشگاه بامیان

ایمیل آدرس: m.zaherfaiez@yahoo.com

 

چکیده

افغانستان با تجاوز شوروی روزگار سختی را سپری کرد که در اثر آن هزاران تن از مردم مظلوم افغانستان شهید و آواره گردیدند. بروز چنین رویدادهای تلخ و خونین شعر معاصر افغانستان را نیز به شدت متأثر ساخت و زمینه­های اجتماعی و مردمی را در آن پرورش داد، که تبلور آن در شعر مقاومت افغانستان بیشتر قابل مشاهده است. شعر مقاومت افغانستان به عنوان یکی از سکوهای بلند آزادی­خواهی زمینۀ ظهور شاعران زیادی را فراهم ساخت، که واصف باختری یکی از شاعران تاثیرگذار و برجستۀ این رویداد به حساب می­آید. باختری در لابلای اشعارش به عنوان صدای رسایی از جهاد و مقاومت افغانستان از ابعاد گوناگون نقش مهمی را ایفا کرده­است؛ بنابراین در این پژوهش تلاش می­گردد؛ تا جلوه­هایی از مقاومت در اشعار باختری از زوایای مختلف بررسی شود که چه عناصری از مقاومت در باروری و رسالت شعر معاصر افغانستان موفق بوده است و واصف باختری در انعکاس خواسته­ها و نیازهای ملت مظلوم افغانستان در رویارویی با اشغالگران و مهاجمان ارتش سرخ چه­گونه عمل کرده است.

واژگان کلیدی: شعر مقاومت افغانستان، شهادت، آزادی، واصف باختری.

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید