عنوان مقاله: پالئواکولوجی ترسبات آلبین- سنومانین بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی - دانشگاه بامیان

عنوان مقاله: پالئواکولوجی ترسبات آلبین- سنومانین بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی

نویسنده: پوهندوی دوکتورمحمدانور محقی استاد دیپارتمنت جیولوجی پوهنحی زمین‌شناسی پوهنتون بامیان

ایمل آدرس: moheghy@gmail.com

 

چکیده

 در این تحقیق شرایط زیست‌محیطی ترسبات کامپانین – ماستریشتین از طریق معرفی و شناسایی نانوفوسیل­های آهکی، تعیین بایوزون­های زیستی و مقايسه آن با زون بندي‌هاى استاندارد جهانی و تفسير پالئواكولوجیكي حوضه انجام می­گیرد. برای دستیابی به این هدف چندین سکشن بر مبنای نانوفوسيل‌هاي آهکي مطالعه گردید که با توجه به اولین ظهور گونه‌های شاخص نانوفوسیلی مانند Quadrum sissinghii , Quadrum trifidum و Micula prinsii و مجموعة فوسیل‌های همراه، سن سکشن­های انتخاب شده ابتدای کامپانین پسین و انتهای ماستریشتین پسین پیشنهاد می‌شود. شمارش گونه‌های  شناسایی‌شده و تفاسیر پالئواکولوجیکی نشانگر عرض‌های جغرافیایی نسبتاً پایین، پروداکتیویتی وفرتیلیتی کم و رسوب‌گذاری در دمای نسبتاً بالا می‌باشد.

کلمات کلیدی: زیست‌محیطی، نانوفوسيل‌هاي آهکی، کامپانین، ماستریشتین، بایوزون

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلید کنید