آغاز ورکشاب «روش تحقیق» در پوهنحی علوم اجتماعی دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان

آغاز ورکشاب «روش تحقیق» در پوهنحی علوم اجتماعی دانشگاه بامیان

پوهنحی علوم اجتماعی دانشگاه بامیان در همکاری با مرکز تحقیقات و پالیسی دانشگاه کابل، ورکشاب شش روزه ای را تحت عنوان «برنامه تحقیق در علوم اجتماعی» از صبح امروز آغاز کرد. این ورکشاب که توسط پوهندوی فریدالله فرهمند استاد علوم اجتماعی دانشگاه کابل برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی آموزش داده می شود، توسط پوهنمل دکتر محمد ظاهر فایز معاون علمی دانشگاه بامیان افتتاح گردید. معاون علمی در قبال ارزش و جایگاه تحقیق در دانشگاه های افغانستان اظهار داشت که استادان و دانشجویان دانشگاه های افغانستان نه تنها برنامه های علمی و تحقیقی را در دانشگاه ها جدی نمی گیرند بلکه با بسیار بی تجهی از کنار آن رد هم میشوند و از همین دریچه است که بازدهی دانشگاه ها در حوزه های علمی و تحقیقی بسیار اندک و ناچیز جلوه میکند که واقعا جای تاسف دارد، ایشان در ختم سخنان خود تاکید کرد که برگزاری همچو ورکشاب ها در تقویت روحیه علمی- تحقیقی دانشجویان موثریت های خاص خود را خواهد داشت و در اخیر اظهار امیدواری کرد که زمینه همکاری ها میان دانشگاه کابل و دانشگاه بامیان در سطوح مختلف به شکل بهتری افزایش خواهد یافت.