سمینار علمی تحت عنوان « رسالت ادبیات» - دانشگاه بامیان

سمینار علمی تحت عنوان « رسالت ادبیات»

سمینار علمی  تحت عنوان « رسالت ادبیات»

دیپارتمنت زبان و ادبیات دری دانشکده تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان، به ادامه فعالیت‌های اکادمیک و علمی خود، به تاریخ 1/3/1397 سمینار علمی را تحت عنوان «رسالت ادبیات» توسط محترم پوهنمل محمدرضا رهیاب آمر و عضو کادر علمی دیپارتمنت مذکور برگزار نمود.

محترم پوهندوی دیپلوم انجینیر محمدعارف یوسفی رییس پوهنتون بامیان در آغازین بخش برنامه، ضمن قدردانی از تدویر سمینارهای علمی یادآور شد که: « اساتید و دانشجویان در تهیه و ارایه سمینارها تلاش نموده و زمینه را برای تبادل اندوخته‌ها و یافته‌های علمی فراهم نمایند. »

محترم روح‌الله فروغ، معاون امور محصلان پوهنتون بامیان، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین سمینارهای علمی، خطاب به دانشجویان تأکید نمود که: « پیاده نمودن دانش در عمل تنها راهی رشد و توفیق شما است و باید با الهام گیری از سمینارهای اساتید و هم‌صنفان خود برای ارایه سمینارهای صنفی و دیپارتمنتی و سطوح بالاتر تلاش نمایید. »

محترم پوهنمل محمدرضا رهیاب، از حضور مقام ریاست پوهنتون، معاونت امور محصلان، پوهنیار چمن‌علی حکمت رییس دانشکده تعلیم و تربیه، پوهنمل استاد محمدموسی شفق، پوهنیار استاد محمدامین ابتهاج استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات دری، رضا احمدی آمر تحقیق و دانشجویان امتنان و سپاسگزاری نموده و سمینار علمی خویش را به مدت یک ساعت ارایه کرد. مدت پانزده دقیقه به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ داد.