ملاقات با سفیر بریتانیا در دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان

ملاقات با سفیر بریتانیا در دانشگاه بامیان

درین دیدار دو طرف دررابطه با چالش های موجود در تحصیلات عالی و دانشگاه بامیان بحث و گفتگو نمودند. در ادامه سفیر بریتانیا وعده همکاری های همه جانبه را با دانشگاه بامیان دادند.