نشست معاون سفارت دولت جمهوری خلق چین با معاون علمی دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان

نشست معاون سفارت دولت جمهوری خلق چین با معاون علمی دانشگاه بامیان

جناب وانگ داکسو معاون سفیر دولت جمهوری خلق چین با هیات همراهش با دکتر محمد ظاهر فایز معاون علمی دانشگاه بامیان در دفتر کارش ملاقات نمود. در این ملاقات معاون علمی دانشگاه ضمن اظهار خیر مقدم مهمانان، رابطه کشور چین و افغانستان را از زمان های دور تا زمان کنونی دوستانه توصیف نمود و چین را به عنوان یکی از افتخارات آسیا و جهان قلمداد کرد و از سفارت چین در کابل که رابطه «خواهر خواندگی ایالت گانسو و ولایت بامیان» را در امتداد تلاش و مساعی همه جانبه والی بامیان جناب محمد طاهر زهیر فراهم نموده است از یک طرف و زمینه امضای تفاهم نامه ای را که میان «دانشگاه بامیان و دانشگاه صنعتی لانژوی چین» فراهم ساخته است تا استادان و دانشجویان دانشگاه بامیان از اعطای بیشتر بورسیه های کوتاه مدت و دراز مدت در مقاطع گوناگون برخوردار گردند از سوی دیگر اظهار قدردانی و تشکری نمود و بر تداوم ارتباطات کشور چین و افغانستان و ایالت گانسو و بامیان تاکید نموده و آن را گامی مستحکمی در پیوند با تحقیقات مشترک هر دو ایالت بامیان و گانسو خواند و به تعقیب آن معاون سفارت چین در کابل جناب وانگ دانسو نیز ضمن تائید تداوم ارتباطت دو جانبه در عرصه علمی- فرهنگی و برقراری ارتباطات اکادمیک میان دانشگاه بامیان و دانشگاه صنعتی لانژو از حسن رفتار مردم بامیان و ظرفیت بلند این ولایت در تمامی عرصه ها اظهار خرسندی کرد و افزود که کشور چین در کنار دولت و مردم چین خواهد بود و در زمینه رشد و شکوفایی عرصه های علمی و فرهنگی و بویژه دانشگاه بامیان سعی و تلاش های لازم را به خرچ خواهد داد. در اخیر یک نکته قابل تذکر خواهد بود که با سفر ریس دانشگاه بامیان جناب پوهندوی محمد عارف یوسفی با تعدادی ازاستادان دانشگاه بامیان در چین مقدمات تفاهم نامه دانشگاه بامیان و دانشگاه صنعتی لانژوی چین چیده شده بود هم اکنون در حال تحقق است که با محقق شدن آن هر سال تعدادی از استادان در مقاطع ماستری و دکترا و دانشجویان ممتاز در مقطع ماستری از اسکالرشیب های کشور چین و بخصوص دانشگاه لانژو برخوردار خواهند گردید.
اداره دانشگاه بامیان در قبال تحول مثبت این دانشگاه و برقراری ارتباطات دانشگاه بامیان با سایر مراکز اکادمیک در سطح ملی و بین المللی اراده قاطع دارد.