کسب مدال دولتی ملالی توسط عارفه "حسن یار" - دانشگاه بامیان

کسب مدال دولتی ملالی توسط عارفه "حسن یار"

فتخار آفرینی!
کسب مدال دولتی ملالی توسط ممتاز ترین محصل فارغ سال۱۳۹۵از دیپارتمنت ریاضی دانشگاه بامیان خانم " عارفه حسنیار" به عنوان معلم برتر در ولایت بامیان از طرف دفتر ریاست جمهور جمهوری اسلامی افغانستان.
نخست کسب مدال قهرمانی ملالی را به خانم حسنیار، فامیل محترم شان، استادان دیپارتمنت ریاضی و مسئولین دانشگاه تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال برای این خانم افتخار آفرین موفقیت مزید خواهانیم.