مژده به دانشجویان پسر - دانشگاه بامیان

مژده به دانشجویان پسر

مژده به دانشجویان پسر!
سفارت کشور دوست هندوستان با تمویل اعمار دو لیلیه پسرانه برای دانشجویان دانشگاه بامیان در سال 1397 موافقه کرد.

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی و سفیر جمهوری هند مقیم کابل امروز توافقنامه ی 12 پروژه در نهاد های تحصیلات عالی را امضا نمودند.
این توافقنامه در حضور داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در قصر سپیدار به امضا رسید. توافقنامه یاد شده شامل 108 پروژه کوچک انکشافی است که به ارزش 31 میلیون دالر امریکایی میان تعدادی از وزرا ، روسای اداره‌های ارگان‌های محل، رادیو و تلویزیون ملی و کرکت بورد با سفیر جمهوری هند مقیم کابل امضا شد.
پروژه های مربوط وزارت تحصیلات عالی شامل بازسازی لیلیه پسران پوهنتون بامیان، تعمیر لیلیه پوهنتون بغلان، اعمار بلاک تدریسی پوهنحی حقوق و حفر چاه آب آشامیدنی پوهنتون پروان، اعمار تعمیر لابراتوار های پوهنتون پکتیا، اعمار دیوار احاطوی پوهنتون تخار، بازسازی تعمیر لیلیه پسران موسسه تحصیلات عالی سمنگان، تجهیز پوهنتون طبی کابل، احاطه پوهنتون ولایت کنر، بازسازی تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان، اعمار تعمیر اناثیه پوهنحی طب ننگرهار و احاطه پوهنتون هلمند میباشد.
دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور ضمن قدردانی از کمک های مردم کشور دوست هندوستان و توجه شخص نرندرامودی صدراعظم آن کشور گفت که این کمک ها نشانه دوستی واقعی کشور هندوستان با مردم افغانستان است.
موصوف افزود که پروژه ها در تمامی ولایات افغانستان به ویژه محروم ترین ساحات کشور سر از آغاز بهار 1397 با هماهنگی وزارت اقتصاد تطبیق می گردد و باید در تطبیق آن کمترین معطلی صورت نگیرد.
منپریت ووهرا سفیر جمهوری هند در افغانستان نیز از دوستی و حسن نیت میان مردمان دو کشور و همچنان کمک های هندوستان طی سال های اخیر به افغانستان یاد آوری نموده اظهار داشت که قرار است در آینده نزدیک تفاهمنامه یک تعداد پروژه های انکشافی دیگر نیز با ادارات دولتی افغانستان به امضا برسد.
صفحه رسمی وزارت تحصیلات