تدویر شورای رهبری دانشگاه بامیان روی تعدیل استراتژی پلان پنج ساله و جستجوی راهکار های تحقیقی در دانشگاه - دانشگاه بامیان

تدویر شورای رهبری دانشگاه بامیان روی تعدیل استراتژی پلان پنج ساله و جستجوی راهکار های تحقیقی در دانشگاه

جلسه شورای رهبری دانشگاه بامیان ساعت ده بجه امروز با حضور پوهنمل دکتر محمد ظاهر فایز معاون علمی، روئسای پوهنحی های هفت گانه، اعضای کمیته تضمین کیفیت، استادانی با درجه دکترا، معاون صاحبان اسبق دانشگاه و سایر استادان با تجربه در زمینه طرح پلان برنامه های استراتژیک و برنامه های تضمین کیفیت و اعتبار دهی دانشگاه ها، در دفتر معاون علمی دانشگاه بامیان برگزار گردید و روی آجندای برنامه که حاوی موضوعات مختلف ادکادمیک و دانشگاهی بود بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفت؛ ولی آنچه که در این جا از لحاظ اهمیت موضوع قابل تذکر است یکی تعدیل و اصلاح استراتژی پلان پنج ساله دانشگاه بامیان است که از طرف معاونت علمی تدارک دیده شده بود مورد بحث قرار گرفت و فیصله شد که سه تن از استادان اعم دکتر دولت شاه پویش، دکتر باز محمد فروغ، استاد محمد امین جویا معاون علمی اسبق همراه دکتر محمد ظاهر فایز معاون علمی روی تعدیل و اصلاحات آن کار نمایند و دو دیگر راه اندازی ورکشاب های تحقیقی در تمامی پوهنحی های هفت گانه پوهنتون بامیان با تکیه بر استادان با تجربه در زمینه های تحقیقی و علمی است که استادان و دانشجویان به شکل مشترک از تجارب اساتید با تجربه خودی در دانشگاه بامیان استفاده های لازم را انجام بدهند؛ بدین لحاظ معاونت علمی دانشگاه بامیان و کمیته های تحقیق پوهنحی ها با توجه به فیصله شورای رهبری دانشگاه تقسیم اوقات برگزاری ورکشاب های تحقیقی را به زود ترین فرصت اعلان خواهد کرد و استادان و دانشجویان از این ورکشاب ها نهایت استفاده را خواهد برد.