اطلاعیه دانشگاه بامیان پیرامون پیش­گیری ویروس کرونا - دانشگاه بامیان

اطلاعیه دانشگاه بامیان پیرامون پیش­گیری ویروس کرونا

اطلاعیه دانشگاه بامیان پیرامون پیش­گیری ویروس کرونا

         طبق هدایت کتبی مقام وزارت تحصیلات عالی، هدایات لازم وزارت صحت عامه و فیصله مورخ 12/12/1398 شورای رهبری دانشگاه بامیان در پیوند با پیش­گیری ویروس کرونا که به شکل روز افزون درکشورهای متعدد در حال گسترش می باشند؛ مبارزه علیه این پدیده شوم مسولیت تمام شهروندان افعانستان است؛ تا در و قایه و مهار آن از هر نوع همکاری دریغ نورزند.علاوه بر این هیئات رهبری دانشگاه بامیان از استادان، کارمندان، محصلان و مراجعین محترم صمیمانه تقاضا می نمایند تا هنگام مراجعه به دفاتر و محیط دانشگاه نکات احتیاطی ذیل را جداً رعایت نمایند:

  1. از دست دادن و روبوسی جهت احوال پرسی جداً خودداری شود،
  2. از هرنوع تماس فزیکی اجتناب گردد،
  3.  در صورت امکان از ماسک استفاده شود،
  4. استادان و کارمندانی که در حال تحصیل در کشور های آلوده به ویروس کرونا اند و فعلاً در دانشگاه کدام مسئولیت تدریسی و کاری ندارند، احساس مسئولیت نموده از تاریخ ورود به کشور الی (14) روز در دانشگاه مراجعه ننمایند، در صورت ضرورت از طریق تلفن و یا وسیله های الکترونیکی با مسئولین در تماس شوند.

 

با احترام

شورای رهبری دانشگاه بامیان

12/12/1398