ورکشاپ آگاهی دهی در مورد سلامت روانی و اهمیت آن توسط گروپ کمپاینی Peace of Mind Afghanistan(POMA) در دانشگاه بامیان: - دانشگاه بامیان

ورکشاپ آگاهی دهی در مورد سلامت روانی و اهمیت آن توسط گروپ کمپاینی Peace of Mind Afghanistan(POMA) در دانشگاه بامیان:

 

ورکشاپ آگاهی دهی در مورد سلامت روانی و اهمیت آن توسط گروپ کمپاینی Peace of Mind Afghanistan(POMA) در دانشگاه بامیان:

       گروپ کمپاینی ( POMA ) یا آرامش فکری افغانستان به روز سه شنبه مورخ 29/11/1398 ورکشاپ آگاهی دهی در مورد سلامت روانی را در دانشگاه بامیان با حضور پوهنمل دکتر عبدالعزیز"محبی" رئیس دانشگاه، پوهنمل محمد رضا "ابراهیم" معاون امور محصلان، روئسای دانشکده ها، استادان و کارمندان اداری از ساعت (10:00-12:10) با ارائه موضوعاتی( هدف این گروه کمپاینی در مورد صحت روانی، به نمایش گذاشتن یک فلم مستند سلامت روانی، اجرای یک گیم(بازی) با اعضای ورکشاپ، شریک ساختن نظریات، پیشنهادات اشتراکین در مورد ورکشاپ و فلم مستند) برگزار نمودند.

       گروپ کمپاینی آرامش فکری افغانستان(POMA) جهت آگاهی دهی از وضعیت سلامت روانی، با ارائه ورکشاپ ها، تیاتر، نمایش فلم های روانشناسی و نقاشی های خیابانی در مورد سلامت روانی در افغانستان کار می کند.

در آغاز رئیس دانشگاه آقای محبی از فعالیت ها و تشریف آوری تیم(POMA) در بامیان آنهم در دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آورده و از فعالیت های این تیم به دیده قدر نگرسته و اضافه نمود که متاسفانه در افغانستان تنها در قسمت سلامت جسمی کار شده و روی سلامت روانی توجه صورت نگرفته، امیدوار هستیم که در آینده از سوی مسئولین محترم مورد توجه قرار گیرد.

در این ورکشاپ از اهمیت سلامت روانی، وضعیت سلامت روانی در افغانستان، کمبود مراکز درمانی و مشاوره صحت روانی از سوی آرزو"فردوس" عضو تیم (POMA) اشاره شد. در ادامه فلم مستندی تهیه شده از سوی( POMA ) به نمایش گذاشته شد که داستان زندگی سه فردی دچار مشکلات روانی ( افسردگی و اضطراب) را باز گو میکرد.

درختم با یادداشت نظریات استادان دیپارتمنت روانشناسی دانشگاه بامیان و اجرای یک بازی(گیم) ورکشاپ به اتمام رسید.

یادداشت: برای دیدن و تعقیب مسایل مهم سلامت روانی به صفحه فیسبوک(POMA)  یا آرامش فکری افغانستان مراجعه نمائید.