دیدار محترمه سیده مژگان "مصطفوی" معین مالی و اداری و گرخندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ وهیئت همراهش با مسولین دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان

دیدار محترمه سیده مژگان "مصطفوی" معین مالی و اداری و گرخندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ وهیئت همراهش با مسولین دانشگاه بامیان

دیدار محترمه سیده مژگان "مصطفوی" معین مالی و اداری و گرخندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ وهیئت همراهش با مسولین دانشگاه بامیان

          این دیدار به تاریخ 23/11/1398 ساعت (02:00) بعد از ظهر با حضور محترمه سیده مژگان "مصطفوی" معین مالی و اداری و گرخندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، آقای میثم مشاور وزات اطلاعات و فرهنگ، عتیق الله عتیق زاده رئیس گرخندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان با پوهنمل دکتر عبدالعزیز"محبی" رئیس دانشگاه بامیان، پوهنمل محمدرضا "ابراهیم" معاون امور محصلان، روئسای پوهنحی­ها، آمرین دیپارتمنت­ها و استادان دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه بامیان صورت گرفت.

        ابتدا پوهنمل دکترعبدالعزیز"محبی" رئیس دانشگاه بامیان ضمن عرض خوش آمدگویی از تشریف آوری، بانو سیده مژگان مصطفوی و هیئت همراهش در دانشگاه بامیان، روی ایجاد و امضای یک تفاهم نامه دربخش توریزم و باستان شناسی بین ریاست دانشگاه بامیان و وزارت اطلاعات و فرهنگ جلسه را آغاز نمودند که این طرح از سوی بانومصطفوی و مشاورین همراهش مورد قبول و پذیرش قرار گرفت.

ضرورت ایجاد تفاهم نامه توریزم و باستان شناسی:

دکتر محبی رئیس دانشگاه امضای تفاهم نامه را در بخش توریزم و باستان شناسی بین دانشگاه بامیان و وزارت اطلاعات فرهنگ یک نیاز و در نفع هردو اداره خواند و اضافه نمود که دانشگاه بامیان اولین دانشگاهی است که دیپارتمنت توریزم را در سطح افغانستان در قالب دانشکده علوم اجتماعی خویش ایجاد نموده است که موجودیت این دیپارتمنت و دیپارتمنت های باستان شناسی، جامعه شناسی و ادبیات دری ارتباط این دانشگاه را با وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش های علمی، فرهنگی، تحقیقی و تاریخی با وزارت اطلاعات و فرهنگ نزدیک و مرتبط می سازند . از اینکه بامیان یک ولایت باستانی و توریستی است سالانه توریست های زیاد از سراسر کشور و کشور های خارجی دیدن می نمایند بر ضروت ایجاد یک تفاهم نامه بین دانشگاه بامیان و وزارت اطلاعات و فرهنگ دیده می شود.

بانومصطفوی و هیئت همراهش از طرح ایجاد تفاهم نامه توریزم و باستان شناسی بین دانشگاه بامیان و وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید نموده و اظهارداشتند، وزارت اطلاعات و فرهنگ باهمکاری انستیتیوت توریزم و هوتل داری خویش در کابل در بخش های کریکولم درسی دیپارتمنت توریزم دانشگاه بامیان، پرکتیک و سیر علمی محصلان در داخل و خارج کشور، ورکشاپ های ارتقای ظرفیت برای استادان و محصلان رشته توزیرم،شریک ساختن دانشگاه درجشنواره ها،همکاری در قسمت ایجاد تورگاه ها که یک نیاز جدی در بامیان است،ایجاد اتحادیه های توریزم،چاپ تیزس های محصلان رشته توریزم ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ایجاد اشتغال و زمینه کار آموزی و مهارت بر فارغان رشته توریزم دانشگاه بامیان را کمک خواهند نمود.

 در اخیر بعد از بحث و تبادل نظر بین اعضای جلسه، بانو مصطفوی، دکتر محبی و اعضای جلسه توافق نمودند تا یک کمیته ای از دانشگاه بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ  شکیل تا روی یک تفاهم نامه همه جانبه که تمام موضوعات مورد نیاز را در آن در نظر گرفته شده باشند، پیش نویس آنرا تهیه و آماده امضا نمایند.

        در خاتمه بانو مصطفوی، هیئت همراهش با رئیس دانشگاه و مسئولین دانشگاه از صنوف درسی معلمین چهارده داخل خدمت در دانشگاه بامیان دیدن نمودن که از سوی معلمین با دیکلمه شعر و تقدیرو تشکر پذیرایی شدند.