افتتاج پروژه های پوهنتون بامیان توسط وزیر تحیصلات عالی - دانشگاه بامیان

افتتاج پروژه های پوهنتون بامیان توسط وزیر تحیصلات عالی

 

افتتاج پروژه های پوهنتون بامیان توسط وزیر تحیصلات عالی


محفلی که به همین مناسب به تاریخ 7/9/1398 در سالن طعام خوری لیلیِ پوهنتون بامیان دایر گردیده بود محترم پوهنمل دکتر عبدالعزیز محبی رئیس پوهنتون بامیان از حضور محترم جلالتماب پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین و سرپرست وزارت تحصیلات عالی وهیأت همراهشان، مقام ولایت، روسای پوهنحی ها و دوایر دولتی، اساتید، کارمندان و دانشجویان قدردانی نمودند و افزود که افتتاح پروژه‌های چون:

- مرکزتکنالوژی معلوماتی
- لیلیه چهار منزله اناث
- سالن طعام خوری لیلیه اناث
- لابراتوار کامپیوتر
- مرکز انکشاف مسلکی
- مرکز مشاوره و رهنمایی
- کودکستان
- مرکز ارتقای کیفیت و اعتبار دهی


در انکشاف، ارتقاء وکیفیت تحقیق نقش عمده و اساسی را دارا می‌باشند و از تلاش‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر، مقام محترم ولایت و ریاست مواد مخدر و بانک جهانی ابراز تشکری نمود. و به پروژه‌های تحت کار چون:
- ایجاد سیستم سولر
- وصل هر دو کمپس پوهنتون به فایبر نوری
- اعمار دو بلاک لیلیه ذکور

اشاره نمود و افزود که پروژه‌های تحت کار موثریت عمده را در انکشاف تعلیمی و تحصیلی پوهنتون دارد. و از اینکه پوهنتون بامیان مرحله دوم تضمین کیفیت را موفقانه سپری نموده تبریک گفته و بر تلاش مستمر و مشترک مسئولین، اساتید، کارمندان و دانشجویان تأکید نمود. و در ضمن از نیازمندی‌های اشد پوهنتون که کمبود بلاک تدریسی و بست های کادری واداری هست خواستار توجه لازم مقام محترم وزارت تحصیلات عالی را درزمینه گردید.
در این محفل محترم عبدالتواب بالا کرزی معین و سرپرست وزارت تحصیلات عالی حضورشان را در پوهنتون بامیان با افتتاح هشت پروژه، نویدی برای آینده جوانان بامیان اظهار نمود و با اشاره به وضعیت قبلی و فعلی وزارت تحصیلات عالی در مقایسه با سال ۲۰۰۲ با کمیت ۶ نهاد تحصیلی و اکنون با ۳۶ نهاد تحصیلی در سکتور دولتی و در سکتور خصوصی از سال ۲۰۰۴ تابه‌حال از صفر(۰) الی ۱۳۱ نهاد خصوصی تحصیلات عالی را در سطح کشور دارا هستیم که این وضعیت، کمیت خوبی است و برای بهبود کیفیت این نهادهای اکادمیک اولویت‌های چون:
- بازنگری نصاب تحصیلی
- ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی
- توجه به تحقیقات علمی
- توجه به وضعیت تشکیلات سیستم تحصیلات عالی
- انکشاف آموزش الکترونیکی
- انکشاف زیربناها
را تعیین نمودیم تا کیفیت محور باشیم وایشان بر حوزوی شدن پوهنتون بامیان تأکید نمود و شفاخانه کادری را پیش‌نیاز جهت ایجاد پوهنحی طب دانست و خبر از ایجاد شفاخانه کادری و منظوری ریاست جمهوری در این مورداشاره نمود و افزود که در تلاش فراهم‌سازی بودجه ان با وزارت محترم مالیه هستیم. و در ضمن از همکاری‌های اداره محلی، نهادهای همکار و بانک جهانی ابراز تشکری نمود.
در این برنامه محترم پوهنمل دکتر محمد ظاهر فایز معاون علمی پوهنتون بامیان طی سخنرانی خویش افزود که مدیریت در پوهنتون بامیان با سه اساس تعقل، تفاهم و تدبر بوده و استادان با عزم راسخ و متین مصمم بر تقویت پوهنتون هست و در حد توان از هیچ کوششی در راستای اعتلای این نهاد اکادمیک دریغ نمی‌ورزند. و مطابق پلان استراتژیک پوهنتون تا پنج سال آینده تلاش همه‌جانبه می‌نمایند تا پوهنتون بامیان را از ردیف ۸ بهترین در ردیف ۵ بهترین پوهنتون ها در سطح کشور جایگاه اش را تثبیت نماید.
و همچنین پوهنتون بامیان در قسمت جندر، پوهنتون پیشتاز جهت فراهم سازی تحصیلات برای خانم های می‌باشند. و با توجه به اینکه پوهنتون بامیان مرحله دوم تضمین کیفیت را موفقانه سپری نموده خواستار توجه لازم مقام محترم وزارت تحصیلات عالی را درزمینهٔ ایجاد پوهنحی طب، انجنیری،‌ کمپیوتر ساینس و هنرهای زیبا گردید و جهت ورود به مرحله سوم تضمین کیفیت تأکید برافزایش کادر علمی در پوهنحی شرعیات مبنی هدایت و منظوری ریاست جمهوری و دیپارتمنت هایی که ۳ الی ۴ استاد دارند به نسبت دانشجو و استاد مطابق معیارها اشاره نمود.
در ادامه این برنامه مقام محترم ولایت از حضور معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی و هیات همراهشان ابراز تشکری نمود و از تلاش‌های آن وزارت در راستای تقویت پوهنتون بامیان قدردانی کرد و خواستار توجه هرچه بیشتر وزارت تحصیلات عالی بر انکشاف علمی و زیر بنایی پوهنتون بامیان از جانب آن وزارت و نهادهای همکار گردید و در ضمن از همکاریهای بانک جهانی و سفارت کشور دوست هندوستان نیز یاد نمود. در ادامه برنامه آقای اسدی عضو شورای ولایتی نیز سخنرانی نمود و خوانش مقاله توسط یک‌تن دانشجو و اجرای سرود نیز شامل برنامه بود که اجرا گردید.