معرفی رئیس دانشگاه بامیان - دانشگاه بامیان

معرفی رئیس دانشگاه بامیان

سه شنبه 15 اسد 1398
محترم پوهنمل دکتر عبدالعزیز محبی به عنوان رئیس دانشگاه بامیان با حضور داشت محمد طاهر زهیر والی بامیان، و هیئت همراه شان محترم مصطفی یونس زاده رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی، پوهندوی دکتر سخی داد سلیم، معاونین، اساتید و کارمندان دانشگاه بامیان طی محفلی معرفی شد. ابتدا برنامه با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد و محمد طاهر زهیر والی بامیان ضمن تقدیر و تشکر از کارکردها و فعالیت های خستگی ناپذیر محترم پوهندوی محمد عارف یوسفی تقرری محترم پوهنمل دکتر عبدالعزیز محبی را به استادان، کارمندان و محصلان دانشگاه بامیان تبریک گفت و آرزوی موفقیت نمود. سپس محترم پوهندوی محمد عارف یوسفی از دستاوردهای دوره مدیریتی خود مانند پلان استراتژیک و سرسبزی دانشگاه بامیان، پلان فایبر نوری، آبرسانی، نصب LCD در تمام صنوف پوهنحی ها یاد کرده و تقرر رئیس جدید را تبریک گفته و برای شان موفقیت آرزو نمود. سپس پوهنمل احمد حسین راسخ معاون امور محصلان دانشگاه بامیان به نمایندگی از اساتید و کارمندان دانشگاه بامیان از کارکردها و خدمات ارزنده ی پوهندوی یوسفی سپاسگزاری نموده و به رئیس جدیدالتقرر خوش آمد و برای شان موفقیت آرزو نمود. در ادامه محمد مصطفی یونس زاده رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی حکم مقام محترم ریاست جمهوری در ارتباط به تقرر پوهنمل دکتر عبدالعزیز محبی به حیث رئیس دانشگاه بامیان را به خوانش گرفته و اظهار داشت که تغیر و تبدیل در ادارات دولتی یک اصل بوده و به منظور بهبود اداره و و فعالیت ها انجام میگیرد. و هم چنان رئیس جدیدالتقرر پوهنمل دکتر عبدالعزیز محبی از کارکردهای روسای اسبق دانشگاه بامیان یاد نموده، از حسن همکاری و توجه شخص وزیر محترم تحصیلات عالی به انکشاف دانشگاه بامیان یاد کرد و موارد ذیل را از اولویت های کاری خود بر شمرد.
۱_ ایجاد روابط با پوهنتون های داخلی و سازمان های خارجی
2_ انکشاف ظرفیت استادان و کارمندان با ایجاد بورسیه های کوتاه مدت و دراز مدت.
3_ امضای تفاهم نامه های همکاری با پوهنتون های داخل و خارج کشور
4- ایجاد روابط با دونرهای داخلی و بیرونی
5_ انکشاف و ایجاد برنامه های ساختاری و اکادمیک در دانشگاه بامیان.
در اخیر برنامه با دعائیه محترم محمد موسی ناطقی یک تن از کارمندان دانشگاه بامیان ختم گردید.