ورکشاپ دو روزه تحت نام اهمیت مشارکت سیاسی زنان - دانشگاه بامیان

ورکشاپ دو روزه تحت نام اهمیت مشارکت سیاسی زنان

گزارش کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان "اهمیت مشارکت سیاسی زنان"

 

به تاریخ 24 و 25 ثور1397 خورشیدی به مدت دو روز دردانشگاه بامیان، کارگاه آموزشی (ورکشاپ) با عنوان "اهمیت مشارکت سیاسی زنان" با هم‌کاری مالی بنیاد انکشاف آقاخان در بامیان برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی دو روزه، به تعداد 105 نفر متشکل از استادان دانشگاه، کارمندان اداری و دانشجویان دانشگاه بامیان شرکت نموده بودند. هدف اساسی این سمینار را، برجسته‌ساختن اهمیت مشارکت زنان درعرصه‌های‌ مختلف اجتماعی، فرهنگی و به ویژه سیاسی تشکیل می‌داد. با توجه به اهمیت آکادمیک و جایگاه علمی دانشگاه بامیان، موسسۀ محترم آقاخان در بامیان، بخش مالی این برنامه را هم‌کاری نموده بود.

در روز اول کارگاه آموزشی، برنامه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغازگردید و سپس آجندای برنامه توسط مدیرجندر، خانم راضیه خاضع به معرفی گرفته شد. خانم خاضع به اضافۀ معرفی برنامه، گزارشی مختصر از فعالیت‌های این بخش که درسال‌های گذشته صورت گرفته نیز به حاضران ارایه نمود.

پس از آن آقای شیر احمد امید، به نمایندگی از بخش تعلیم و تربیۀ بنیاد انکشافی آقاخان سخنرانی نمود و ضمن تشکر ازهم‌کاری‌های همیشگی دانشگاه بامیان با بنیاد انکشافی آقاخان، یاد آوری کرد که بخش تعلیم و تربیۀ بنیاد آقاخان، همیشه هم‌کار دانشگاه بامیان بوده و امید است این هم‌کاری دوجانبه در آینده نیز ادامه پیدا کند.

در ادامه، رییس دانشگاه بامیان، پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد عارف یوسفی، سخنرانی نموده و ضمن خوش آمدگویی به شرکت‌کنند‌گان، از برگزاری چنین برنامه‌های مفید از نهاد‌های ذیربط سپاس‌گزاری نمود.

رییس  دانشگاه بامیان ضمن تشکر از بنیاد آقاخان، به برگزاری هرچه بیشتر این چنین برنامه‌ها تأکید کرده ویاد آور شد که زنان و مردان همچون دو بال یک جامعه می‌باشند. جامعه درنبود یکی از این بال‌ها قادر به رشد و شگوفایی نبوده و نمی‌تواند به هدف تعیین شده برسد.

در ادامۀ این کارگاه آموزشی دو روزه، پوهنمل استاد محمد رضا رهیاب، آمر دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری دانشگاه بامیان، سخنرانی نموده و به حیث آموزگار  روز اول کارگاه، در هم‌یاری و هماهنگی با شرکت‌کننده‌گان سمینار، برنامه را ادامه دادند.

استاد رهیاب، مطابق آجندای کارگاه، بر نقش و اهمیت مشارکت زنان درعرصۀ سیاسی در لایه‌های مختلف جامعه صحبت نموده و با تدویر کار گروپی،  شرکت‌کنند‌گان را سهیم ساخته و نظریات آنان را نیز دریافت نمود.در روز دوم سمینار،  خانم خدیجه رستمیان استاد دانشکدۀ شرعیات دانشگاه بامیان، طبق آجندا، برنامه را پیش برده و سمینار را به پایان رساند.