دانشگاه بامیان

دانشگاه بامیان یکی از نهاد های فعال اکادمیک در یک دهۀ اخیر در کنار دیگر نهاد های علمی کشور بوده که برای اولین بار درسال 1375هـ ش رسماً با دو دانشکده  زراعت وساینس آغاز به کارنمود وتاسال 1376هـ.ش دانشکده  های طب وادبیات نیزبه آن افزوده شد. نخستین رییس دانشگاه بامیان دکتر محمدکاظم " تورا " بود که ازسال 1375 تاخزان سال 1377 انجام وظیفه نموده وانکشاف دانشگاه ازمرحلۀ ابتدایی وتشکل بخشیدن به اموراکادمیک ازدست آورد های مهم وی درآن شرایط دشوارمحسوب می گردید.

دراین دوره که حدود سه سال به طول انجامید، تعداد 500 تن دانشجو توسط 35 استاد در دانشگاه بامیان مشغول تحصیل بودند. باسلطۀ طالبان دانشگاه تعطیل وتمامی اسناد آن طعمۀ حریق گردید و دانشجویان آن برای همیشه از امتیاز سه سالۀ تحصیل شان محروم گردیدند.

درتابستان 1382هـ. ش.، محترم حامد کرزی رییس جمهور اسبق کشور با بازگشایی دانشگاه بامیان موافقت کرد واین نهاد به تاریخ 15 حمل 1383 با داشتن دو دانشکده  زراعت وتعلیم وتربیه مجدداً توسط محترم محمد کریم خلیلی معاون دوم اسبق ریاست جمهوری و محترم دکتر محمد شریف فایز وزیر آن زمان تحصیلات عالی بصورت رسمی گشایش یافت و از آن تاریخ با انتصاب دکترمحمد سرور"مولایی" به عنوان رئیس دانشگاه بامیان کاررسمی این نهاد آغاز شد.

سومین رئیس این دانشگاه، پوهندوی محمد عارف "یوسفی" استاد دانشگاه بلخ بود که طی سالهای 1384 تا 1388هـ. ش. انجام وظیفه نموده است. چهارمین رئیس دانشگاه بامیان پوهنمل حمیدالله "آدینه" استاد دانشکده  زمین شناسی دانشگاه کابل بود که از برج حوت 1388 تا قوس سال 1390 فعالیت نموده است. پنجمین رئیس دانشگاه بامیان پوهنمل سخی داد سلیم استاد دانشکده  زراعت دانشگاه کابل بود که از برج حمل 1391 تا برج اسد سال 1392 این نهاد را اداره نمود و ششمین رئیس این دانشگاه ، پوهنیار علی یاور سیرت استاد دانشکده  زراعت و مالداری دانشگاه بامیان می باشد که از تاریخ 7/7/1392 بدینسو ریاست این نهاد را به عهده دارد.

بخش امور علمی:

دانشگاه بامیان در ابتداء با تعداد محدود کادر علمی غیر رسمی که اکثراً از کشور جمهوری اسلامی ایران به سویه های ماستری و لیسانس فارغ التحصیل شده بودند با سیستم کریدت آغاز به فعالیت نمود. استادان متذکره تا مدت دو سال امور تدریسی و اداری این دانشگاه را پیش بردند اما به زودی جای شان را با کادر علمی جدید دادند. استخدام تعداد 132 تن در کادر علمی دانشگاه و اعزام تعداد زیادی از این استادان برای ادامۀ تحصیل دورۀ فوق لیسانس و دکترا، برگشت تحصیل کردگان دورۀ فوق لیسانس و ایجاد رشته های جدید مانند علوم اجتماعی، زمین شناسی، اقتصاد و علوم طبیعی و افزایش بست کادری تا "156" درسال 1393 و غیره را می توان از تغییرات مثبت این دانشگاه ارزیابی نمود. در بخش علمی فعالیت های انجام شده که میتوان طور ذیل اشاره نمود:

از سال(1383-1394) جذب بیش از 132 استاد در بخش کادر علمی این دانشگاه، زمینه سازی برای فرستادن استادان و کارمندان در مقطع فوق لیسانس و دکترا و ترفیع تعداد از استادان به رتبه های علمی چنانچه فعلاً این دانشگاه از نظر تفکیک رتبۀ علمی دارای 43 تن پوهنیار، 7 تن پوهنمل، 38 پوهیالی و 44 تن نامزد پوهیالی بوده و بقیه در حال استخدام اند، و از نظر تفکیک درجۀ علمی 9 تن در حال تحصیل دوره دکترا، 38 تن دارای درجه علمی فوق لیسانس، 28 تن در حال تحصیل دوره فوق لیسانس، 57 تن لیسانس و بقیه در حال استخدام می باشند.

در مدت یازده سال گذشته برعلاوه کانفرانس و تحقیقات علمی یک تعداد از استادان این دانشگاه مقالات علمی شان را در مجلات ملی و بین المللی به چاپ رسانیده اما بنا به دلایلی در مجله علمی دانشگاه بامیان به چاب نرسیده اند. بدین اساس تلاش صورت گرفت که مجله علمی دانشگاه بامیان تحت نام " بامیکا" ایجاد گردد تا مقالات علمی استادان در این مجله به چاپ رسیده و مورد استفاده دانشجویان قرار گیرند، این مجله عنقریب به نشر می رسد.

استادان:

دانشگاه بامیان دارای 132 استاد در حال تحصیل که محل تحصیلات دورۀ لیسانس اکثرشان دانشگاه های کابل، تعلیم وتربیۀ کابل، بلخ، هرات، بامیان و جوزجان بوده و دورۀ فوق لیسانس و دکترا را در دانشگاه های داخلی و خارجی سپری نموده اند. کشورهای که تا اکنون بورس دهندۀ خارجی در مقاطع فوق لیسانس و دکترا بوده اند عبارت اند از آمریکا، هند، جاپان، انگلستان، آلمان، ایران، چین، تایلند، قزاقستان، قرقیزستان، عربستان سعودی و مالیزیا.

بخش امور محصلان:

مدیریت عمومی دانشجویان از سال 1383 بدینسو فعال و نظر به ضرورت در سال 1390هـ ش به معاونیت امور دانشجویان ارتقاء یافت. این دانشگاه از سال 1383 تا کنون هشت دور به تعداد (1845) دانشجو به مقطع لیسانس فارغ التحصیل داده است و روند جذب دانشجویان در هفت دور سیر صعودی داشته که علت آن می تواند ایجاد رشته های جدید تحصیلی باشد اما روند استخدام این فارغان در ادارات مختلف از 100 درصد در سال 1386 به 50 درصد در سال 1392 کاهش پیدا نموده است که دلیل آن را می توان در جذب دانشجویان بیشتر از ضرورت رشته های تحصیلی، کاهش کار در مؤسسات ملی و بین المللی و رقابت شدید در روند استخدام کارمندان جستجو کرد. این دانشگاه درحال حاضر دارای 5450 تن محصلی روزانه با تعداد 4550 پسر و تعداد 900 دختر و همچنان تعداد 1042 محصلی شبانه با 857 پسر و 185 دختر که مجموع روزانه و شبانه آن 6521 تن دانشجو می گردد، می باشد. برعلاوه در مدت 10 سال گذشته تعداد از دانشجویان ممتاز این دانشگاه جهت ادامه تحصیل به کشورهای خارج فرستاده شده و از امتیاز بورس تحصیلی برخوردار گردیده اند.

بخش مالی و اداری:

 در ساختار تشکیل پیشنهادی آن تغییراتی چشمگیری رونما گردیده است، هم اکنون این دانشگاه دارای تعداد 89 بست اداری شامل کارمندان و کارکنان خدماتی اند که امورات اداری آن را به درستی انجام می دهد. تمامی کارمندان این دانشگاه به استثنای تعداد محدود بست های کمبود از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده اند. اعمار سه ساختمان تدریسی، یک ساختمان اداری، یک ساختمان خوابگاه پسرانه و یک خوابگاه کوچک دخترانه، مرکز میکانیزه و ساختمان خانه علم از دست آورد های عمده این بخش است. باید یاد آوری گردد که قرار است اعمار دو ساختمان تدریسی و یک ساختمان خوابگاه دختران از بودجه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز به زودی آغاز گردند.

خوشبختانه احاطه دانشگاه بامیان، ماسترپلان این دانشگاه، اعمار ساختمان خوابگاه دختران، ساختمان کتابخانه معیاری، اعمار ساختمان انجینیری، اعمار ساختمان تدریسی، تجهیز لابراتوارها، تجهیز خوابگاه ها، تجهیز دانشکده ها، تجهیز مرکز تکنالوژی معلوماتی، خریداری و تدارک چهار عراده موتر ملی بس و کاستر  و یک عراده موتر تیز رفتار در برنامه انکشافی پنج ساله وزارت تحصیلات عالی درج گردیده و تلاش می گردد تا این دانشگاه یکی از دانشگاهای معتبر کشور به حساب آید.